Featured

Browse all our Featured news

News Filter

Approach to Hornillas
19.10.2023

‘My Camino de Frances pilgrimage for Tŷ Hafan’

It’s been a month since I came home from Santiago de Compostela after completing the 790km of the Camino Frances. I started walking on the 17th of August and arrived in the square in front of Saint Iago’s cathedral five...
Caldicot Castle and Cyfarthfa Castle promo graphic
17.10.2023

Caldicot Castle Dark Run and Cyfarthfa Castle Dark Run update

Today we can confirm that our Caldicot Castle Dark Run on Saturday 21st October and our Cyfarthfa Castle Dark Run on Saturday 28th October will be going ahead as planned.  If you have already signed up for these events then...
Nurse with child at Ty Hafan
12.10.2023

Join our nursing team

Tŷ Hafan Children’s Hospice has launched a fresh drive to recruit more nurses to provide vital care and support for children with life-shortening conditions and their families in Wales.  A recent report highlighted that 1 in every 172 children born...
10.10.2023

Diweddariad ar y parc gwyliau arfaethedig ar Heol Hayes

Mae ail gais cynllunio ar gyfer man storio wedi’i gyflwyno yn ddiweddar i Gyngor Bro Morgannwg gan berchennog y darn o dir sydd yn union rhwng Tŷ Hafan a Choleg Beechwood.  Mae’r cais hwn ar gyfer ardal 0.98 hectar mewn...
09.10.2023

Wythnos Gofal Hosbis

Mae’n Wythnos Gofal Hosbis pan fyddwn yn cydnabod ac yn dathlu gwaith hosbisau ledled Cymru, a’r DU.  Un o ddim ond dwy hosbis i blant yng Nghymru yw Hosbis Plant Tŷ Hafan, y llall yw Tŷ Gobaith yn y gogledd....
Ty Hafan's shop window in Whitchurch Cardiff
25.09.2023

Wythnos Ffasiwn Gynaliadwy yn dechrau heddiw

Heddiw yw diwrnod cyntaf Wythnos Ffasiwn Gynaliadwy ac mae’r siopau elusen sy’n cael eu rhedeg gan Hosbis Plant Tŷ Hafan yn gobeithio am gyfnod masnachu prysur arall. Lleolir 18 siop yr elusen ar draws gorllewin, de a dwyrain Cymru ac...
Proposed holiday park next door to Ty Hafan shaded in yellow
12.09.2023

Datganiad ar barc gwyliau arfaethedig ar Heol Hayes

Bedair wythnos yn ôl, hysbyswyd Tŷ Hafan yn ffurfiol bod cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer y tir yn union rhwng ein hosbis ni a Beechwood College.  Er bod perchennog y safle yn dal i frolio ar ei gyfryngau cymdeithasol...
Kebab
05.09.2023

Cyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma

Mae gennym ni gyfle munud olaf i werthwr bwyd stryd ymuno â ni yn ein Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sadwrn yma, 9 Medi. Mae lle ar gael ar gyfer gwerthwr bwyd poeth ar dir Hosbis Plant Tŷ Hafan rhwng...
Ride to the Rugby riders 2022
04.09.2023

Chwilio am 25 o gefnogwyr rygbi Cymru ar gyfer Tŷ Hafan

Rydym yn chwilio am 25 o feicwyr brwdfrydig sy’n hoff o rygbi i ymgymryd â Her Beicio i’r Rygbi 2024 ar gyfer Hosbis Plant Tŷ Hafan.  Wrth i Gymru baratoi ar gyfer eu gêm gyntaf yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn...
Bike Boat Boot Challenge logo
31.08.2023

Tadau a ffrindiau yn gwneud Her BikeBoatBoot ar gyfer Tŷ Hafan

Mae grŵp o dadau Tŷ Hafan a ffrindiau gwrywaidd wedi cyhoeddi eu her codi arian ddiweddaraf i’r hosbis – beicio, heicio a rhwyfo hyd Cymru mewn dim ond pedwar diwrnod.  Her#BikeBoatBoot yw’r drydedd her eithafol y mae’r grŵp wedi ymgymryd â...