Siarad â ni 

We welcome contact from parents, supporters, medical practitioners, teachers, social workers, lottery members, companies and volunteers – in fact, anyone interested in Tŷ Hafan and our work. If you have a question, comment or complaint, please do get in touch and we’ll do our best to come back promptly with an answer.

contact-us-hero

Ein hosbis 

I siarad â’n hosbis ynglŷn â gofal plentyn neu berson ifanc, atgyfeiriad neu unrhyw beth arall: 

ffoniwch 029 2053 2200

e-bost care@tyhafan.org

Mae ein hosbis ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Os byddwn yn colli eich galwad, gadewch neges ac fe wnawn ni eich ffonio yn ôl mor gyflym ag y gallwn. 


Angen cymorth meddygol brys neu ar unwaith?
Ffoniwch 111 neu 999.

 

Ein prif swyddfa 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu os hoffech roi rhodd neu fod angen i chi siarad â rhywun yn ein prif swyddfa: 

ffoniwch 029 2053 2199 

e-bost info@tyhafan.org

defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod 

Mae ein prif swyddfa ar agor o 9:00am tan 5:00pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Bydd ar gau Ddydd Sadwrn a Ddydd Sul ac ar wyliau banc. 

 

 

Ymweld â ni 

Mae ein hosbis a’n prif swyddfa wedi eu lleoli ar yr un safle yn Sili, ym Mro Morgannwg. Ein cyfeiriad llawn yw: 

Heol Hayes, Sili, CF64 5XX 

Gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad hwn hefyd os hoffech anfon rhywbeth atom drwy’r post. 

Find us on Google

Rydym wrth ein bodd yn cael adborth 

Os cawsoch chi brofiad gwych gyda Tŷ Hafan neu’n teimlo bod angen i ni wella maes penodol, hoffem glywed gennych chi. 

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod i anfon eich adborth atom. 

Eich ymholiad 

  Am beth mae eich ymholiad?

  Eich manylion

  Title
  Enw cyntaf
  Cyfenw
  Enw cwmni
  Cyfeiriad 1
  Cyfeiriad 2
  Tref/dinas
  Cod post
  Sir
  E-bost
  Ffôn