10km Ynys y Barri

Haul, môr a thywod yn gefnlen i 10Km Ynys y Barri

Barry 10km

Dyddiad

2024

Lleoliad

Ynys y Barri

Nawdd

£50

Ffi gofrestru

£0

<!–

Rydyn ni’n llawn cyffro i fod y prif bartner elusennol ar gyfer 10k Y Barri eto ym mis Awst 2023! Mae gennym 100 o leoedd elusennol am ddim ar gael ar gyfer y digwyddiad lleol hwn gyda tharged nawdd o £50 a ffi gofrestru o £0!

Rydym yn deall bod pethau’n anodd yn ariannol ar hyn o bryd. Dyna pam mai £0 yw ein ffi gofrestru.–>

Cadwch lygad am gyhoeddiad am 10km nesaf Ynys y Barri yn 2024

Beth fyddwch chi’n ei gael os byddwch yn dewis rhedeg i godi arian ar ein cyfer ni:

Lle rhedeg am ddim (dim ymrwymiad ariannol i gofrestru)

Fest rhedeg pan fyddwch wedi codi £25

Nwyddau am ddim ar y diwrnod yn stondin wybodaeth Tŷ Hafan

Gwahoddiad i fynd ar daith o amgylch yr hosbis

Dathliad ar ôl y digwyddiad ar dir yr hosbis

Deunyddiau codi arian a chefnogaeth trwy gydol y ras

Ymuno â'n grŵp rhedeg Facebook lle gallwch gwrdd â'ch cyd-redwyr

Canllawiau hyfforddi a maeth