Awyrblymio Abertawe

Ydych chi’n jynci adrenalin, a hoffech chi herio’ch hun a thicio gweithgaredd arall ar eich rhestr? Beth am ystyried Awyrblymio i godi arian hanfodol ar gyfer Tŷ Hafan.

Swansea Skydive

Dyddiad

Unrhyw ddyddiad o’ch dewis

Lleoliad

Abertawe

Noddi

Justgiving

Ffi gofrestru

I’w chadarnhau

Awyrblymio Abertawe

Dyma ddolen i’r ganolfan awyrblymio yn Abertawe. Ar ôl i chi gofrestru, cysylltwch â ni a gallwn roi crys-T a chymorth a chefnogaeth i chi gyda’ch ymdrech i godi arian.

I wybod mwy: