Croeso i Hosbis Plant Tŷ Hafan

Tŷ Hafan ydym ni. Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd, ac i’w hanwyliaid.

Tŷ Hafan, lle mae plant â chyflwr sy’n byrhau eu bywyd yn cael eu cefnogi gyda thosturi a’r gofal arbenigol sydd ei angen arnyn nhw a’u teulu.

Rwy’n gwybod, heb Dŷ Hafan, na fyddem yma mwyach, ni fyddem yn gallu ymdopi. Mae mor syml ac mor sylfaenol â hynny. mwy

- Rob Channon

Ein gofal arbenigol

Yn ein hosbis, a ledled cymunedau Cymru, rydym yn darparu gwasanaethau gofal arbenigol er mwyn helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, i fagu hyder ac i deimlo’n well, a hynny’n gorfforol ac yn feddyliol.

Helpu i drawsnewid bywydau

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi rhodd werthfawr, codi arian a gwirfoddoli. Helpwch ni i helpu trawsnewid bywydau heddiw.

Cartref Tŷ Hafan

Ers i ni ddechrau yn 1999, rydym wedi cefnogi dros 1,100 o blant a’u teuluoedd… ac mae’r galw’n parhau i dyfu.

Mae pob sefyllfa yn unigryw, ac felly hefyd y cyfuniad o ofal a chymorth a ddarparwn i bob plentyn a’i deulu.

Amdanom ni

Cymerwch ran yn eich ffordd eich hun

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd. Edrychwch ar beth sy’n digwydd neu siaradwch â ni am eich syniadau eich hun i godi arian. Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cymorth hanfodol i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd.

Mwy o ffyrdd i'n cefnogi

Welsh3Peaks Challenge 2023

Join us on Saturday 10 June 2023 to celebrate 25 years of the GE Aviation welsh3peaks challenge! Sign up before Christmas for early bird discount of £25 registration fee instead of £50.00.

Sign up today

Will you leave a gift in your will?

With your help we can continue being the lifeline for all those children and families in Wales who so desperately need us for many years to come.

Find out more

Ride to the rugby

Cycle 217 miles to Paris and arrive in time for the Six Nations Wales V France on Saturday 18 March 2023. Sign up today!

Sign up today

Cefnogwch ni heddiw, cyfrannwch nawr.

Drwy roi anrheg werthfawr heddiw, gallwch helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol y mae teuluoedd eu hangen ar frys ar hyn o bryd.

£10 £40 £60
G Pay logo visa logo visa logo