Daeth Maria yn brif swyddog gweithredol Tŷ Hafan ym mis Mawrth 2021, ar ôl gwasanaethu fel ein prif swyddog gweithredol dros dro ers Mai 2020. Mae ganddi gyfoeth o brofiad busnes rhyngwladol, cenedlaethol a lleol mewn ystod o ddiwydiannau. Mae Maria hefyd yn gyn gadeirydd ac ymddiriedolwr Tŷ Hafan ac wedi bod yn cefnogi ein gwaith am gyfnod hir.