Adnoddau codi arian  

I helpu i roi hwb i’ch digwyddiad Tŷ Hafan, rydym wedi creu amrywiaeth o ddeunyddiau hyrwyddo i chi eu harchebu. Dewiswch o’r eitemau isod a phenderfynu faint ohonyn nhw y gallech fod eu hangen.  

Adnoddau codi arian

Dewis a dethol 

Pan fyddwch yn archebu eich adnoddau codi arian, cofiwch gynnwys eich enw, cyfeiriad a manylion y digwyddiad, ac archebwch cymaint o flaen llaw â phosibl.  

Byddwch cystal ag archebu dim ond cymaint ag y bydd eu hangen arnoch a dychwelwch unrhyw ddeunyddiau na chafodd eu defnyddio i Tŷ Hafan. Bydd hyn yn arbed arian hanfodol i ni ac yn lleihau gwastraff. 

Once you’ve got all that sorted, simply email your order to supportercare@tyhafan.org or give us a call on 029 2053 2255. When you get in touch, we’ll also be happy to answer any fundraising questions you may have. 

 

Posteri

Tynnwch sylw at eich digwyddiad drwy ddefnyddio ein posteri gwych. 

Blychau casglu

Anogwch bobl i roi arian yn ein blychau casglu sy’n plygu.

Sticeri

Mae pawb wrth eu bodd â sticer, yn enwedig y plant.

Balŵns

Llenwch eich digwyddiad codi arian i Tŷ Hafan â’n balŵns gwyrdd.

Baneri

Bydd y baneri hyn yn dangos eich bod o ddifri am godi arian.

Crysau-t

Maent am ddim pan fyddwch yn ceisio codi o leiaf £100, neu gallwch eu prynu am £7 yr un 

Canllaw codi arian defnyddiol iawn  

Mae ein harbenigwyr codi arian wedi creu canllaw codi arian defnyddiol iawn i chi. Mae’n cynnwys cyngor gwych am wneud eich digwyddiad codi arian yn ddiogel ac yn gyfreithlon, awgrymiadau ymarferol o ran hyrwyddo eich digwyddiad a syniadau codi arian sydd wedi llwyddo yn y gorffennol a ddylai helpu i roi hwb i’ch incwm. 

 

Lawrlwytho ein canllaw codi arian
Adnoddau codi arian

Sut i godi cymaint o arian â phosibl  

Yn Tŷ Hafan, rydym wedi dysgu dros y blynyddoedd sut i wneud digwyddiad codi arian yn llwyddiant mawr.  

Rydym ni eisiau i’r wybodaeth arbenigol hon fod o fudd i bawb sy’n codi arian i Tŷ Hafan. Felly rydym wedi nod ein pum awgrym gorau ar gyfer codi cymaint o arian â phosibl. 

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol,

fel Facebook, i ledaenu’r wybodaeth am eich digwyddiad.

Creu tudalen rhoi ar-lein

sy’n ei gwneud yn hawdd i bobl eich cefnogi chi.

Archebu deunyddiau hyrwyddo Tŷ Hafan

a’u defnyddio yn eich cymuned.

Cysylltu â’r cyfryngau lleol

i ddweud wrthynt am eich digwyddiad codi arian.

Gofyn i’ch cyflogwr am eu polisi rhoi arian cyfatebol

i ddyblu eich cyfanswm.

  Your details

  First name
  Last name
  Email address
  Phone

  Tell us what you are fundraising for:
  If you're intending to organise or take part in an event, please state:

  Your event's name
  Date of your event
  How much are you aiming to raise?
  Why are you raising money for Tŷ Hafan?
  Choose your resources below:
  Posters: Collection boxes: Stickers: Balloons: Banners: T-shirts: Free when you’re aiming to raise at least £100, or available for £7 each.

  Please tick here to confirm that you are aged 18 or over. If you are under 18, please contact our Supporter Care team on 029 2053 2255 to register your event (lines are open 9:00am to 5:00pm, Monday to Friday). You will need to have a parent or guardian with you to complete your registration.