Croeso i Hosbis Plant Tŷ Hafan

Tŷ Hafan ydym ni. Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd, ac i’w hanwyliaid.

Tŷ Hafan, lle mae plant â chyflwr sy’n byrhau eu bywyd yn cael eu cefnogi gyda thosturi a’r gofal arbenigol sydd ei angen arnyn nhw a’u teulu.

Cymerwch ran yn eich ffordd eich hun

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd. Edrychwch ar beth sy’n digwydd neu siaradwch â ni am eich syniadau eich hun i godi arian. Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cymorth hanfodol i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd.

Mwy o ffyrdd i'n cefnogi

A wnewch chi ein helpu i gyrraedd pob teulu sydd ein hangen?

Bydd eich rhodd garedig yn sicrhau na fydd yn rhaid i unrhyw deulu yng Nghymru wynebu bywyd byr eu plentyn ar eu pen eu hunain. Diolch am fod wrth eu hymyl.

Rhoi Heddiw

Te i Tŷ Hafan

Ymunwch â ni i nodi ein 25ain pen-blwydd!
Beth am gynnal eich Te-parti eich hun i ddathlu ein 25ain Pen-blwydd? Trwy gydol mis Mai.

Dysgwch mwy

3 Chopa Cymru 2024

Cymerwch her wreiddiol 3 Chopa Cymru! Bydd eich tîm yn cerdded pellter o 20.35 milltir, gan dringo cyfanswm o 9,397 troedfedd (2,864m) i gyrraedd copaon yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-Y-Fan.

Cofrestrwch heddiw

Awyrblymio Dros Tŷ Hafan

I ddathlu 25 mlynedd o Hosbis Plant Tŷ Hafan, dewch i awyrblymio gyda ni! Naid dandem o’r awyr yw’r her anturus hon, o 10,000 troedfedd a theithio ar gyflymder o hyd at 120 mya!

Cofrestrwch heddiw

Hanner Marathon Caerdydd

Ceisiadau cyffredinol Hanner Marathon Caerdydd wedi gwerthu allan! Bellach sicrhau gofod elusennol yw’r unig ffordd i fod yn rhan o’r digwyddiad epig hwn. Rhedeg i Dŷ Hafan i gefnogi plant difrifol wael yng Nghymru.

Cofrestrwch heddiw

Rwy’n gwybod, heb Dŷ Hafan, na fyddem yma mwyach, ni fyddem yn gallu ymdopi. Mae mor syml ac mor sylfaenol â hynny. mwy

- Rob Channon

Ein newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein hymgyrchoedd, ein digwyddiadau, y plant a’r teuluoedd gwych rydyn ni’n eu cefnogi a’n cefnogwyr anhygoel.

Darllen ein newyddion diweddaraf
Colin Evans aged 89
03.05.2024

Colin, sy’n 89 oed, i wneud sblash ar gyfer Tŷ Hafan

Siawns y byddai llawer o bobl sy’n nesáu at eu pen-blwydd yn 90 oed yn cynllunio diwrnod tawel gy
19.04.2024

Ein huchelgais mawr

Ers i ni ddechrau cefnogi teuluoedd yn 1999, mae Tŷ Hafan wedi cefnogi 1,097 o blant a theuluoedd d
Cai's story front cover
19.04.2024

Stori Cai

Roedd Matthew a Micaela yn 21 oed pan gawson nhw eu bachgen bach, Cai. Heb fawr o dro, trodd y llawe
19.04.2024

Newyddion gan ein gwasanaethau gofal

Sbotolau ar… Jemma ein Nyrs Glinigol Gofal Newydd-anedig Arbenigol Yn ein rhifyn diwethaf, gwn
Amy Campbell
19.04.2024

Diwrnod ym mywyd… Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Mae Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd yn rhan allweddol o’n Tîm Llesiant ac Allgymorth i Deuluoedd. Y

Ers i ni ddechrau yn 1999, rydym wedi cefnogi dros 1,100 o blant a’u teuluoedd… ac mae’r galw’n parhau i dyfu.

Mae pob sefyllfa yn unigryw, ac felly hefyd y cyfuniad o ofal a chymorth a ddarparwn i bob plentyn a’i deulu.

Amdanom ni

Ein gofal arbenigol

Yn ein hosbis, a ledled cymunedau Cymru, rydym yn darparu gwasanaethau gofal arbenigol er mwyn helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, i fagu hyder ac i deimlo’n well, a hynny’n gorfforol ac yn feddyliol.

Helpu i drawsnewid bywydau

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi rhodd werthfawr, codi arian a gwirfoddoli. Helpwch ni i helpu trawsnewid bywydau heddiw.

Cefnogwch ni heddiw, cyfrannwch nawr.

Drwy roi anrheg werthfawr heddiw, gallwch helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol y mae teuluoedd eu hangen ar frys ar hyn o bryd.

£10 £40 £60
G Pay logo visa logo visa logo