Croeso i Hosbis Plant Tŷ Hafan

Tŷ Hafan ydym ni. Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd, ac i’w hanwyliaid.

Tŷ Hafan, lle mae plant â chyflwr sy’n byrhau eu bywyd yn cael eu cefnogi gyda thosturi a’r gofal arbenigol sydd ei angen arnyn nhw a’u teulu.

Cymerwch ran yn eich ffordd eich hun

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd. Edrychwch ar beth sy’n digwydd neu siaradwch â ni am eich syniadau eich hun i godi arian. Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cymorth hanfodol i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd.

Mwy o ffyrdd i'n cefnogi

Y Ras Dywyll

Dewch i weld lleoliadau eiconig ar draws de-ddwyrain a gorllewin Cymru wrth godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Cofrestrwch heddiw

Cardiau Nadolig ar gael nawr

Mae ein cardiau Nadolig bendigedig yn ôl! Cymerwch olwg ar ein dewis hyfryd o gardiau Nadolig sydd ar gael i’w harchebu nawr.

Archebwch heddiw

Mae ein cyngerdd Nadolig yn ôl!

Nadolig gyda Chôr Meibion ​​Treorci ac Ysgol Gyfun Treorci. Archebwch eich tocynnau heddiw i osgoi colli allan. Mae hwn yn argoeli i fod yn wledd Nadolig i’r teulu oll!

Mynnwch eich tocynnau

Cymryd rhan mewn digwyddiad her

Mae cwblhau digwyddiad her er budd Tŷ Hafan yn ffordd wirioneddol arwrol o wthio eich hun i derfynau newydd wrth godi arian at achos da.

Darganfod mwy

Rwy’n gwybod, heb Dŷ Hafan, na fyddem yma mwyach, ni fyddem yn gallu ymdopi. Mae mor syml ac mor sylfaenol â hynny. mwy

- Rob Channon

Ein gofal arbenigol

Yn ein hosbis, a ledled cymunedau Cymru, rydym yn darparu gwasanaethau gofal arbenigol er mwyn helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, i fagu hyder ac i deimlo’n well, a hynny’n gorfforol ac yn feddyliol.

Helpu i drawsnewid bywydau

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi rhodd werthfawr, codi arian a gwirfoddoli. Helpwch ni i helpu trawsnewid bywydau heddiw.

Cartref Tŷ Hafan

Ers i ni ddechrau yn 1999, rydym wedi cefnogi dros 1,100 o blant a’u teuluoedd… ac mae’r galw’n parhau i dyfu.

Mae pob sefyllfa yn unigryw, ac felly hefyd y cyfuniad o ofal a chymorth a ddarparwn i bob plentyn a’i deulu.

Amdanom ni

Cefnogwch ni heddiw, cyfrannwch nawr.

Drwy roi anrheg werthfawr heddiw, gallwch helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol y mae teuluoedd eu hangen ar frys ar hyn o bryd.

£10 £40 £60
G Pay logo visa logo visa logo