Cymryd rhan mewn digwyddiad

Mae cymryd rhan mewn digwyddiad Tŷ Hafan neu drefnu eich digwyddiad eich hun yn ffordd wych o godi arian, gwneud rhywbeth cadarnhaol iawn a chael llawer o hwyl.  Felly, dewch ‘mlaen! Gadewch i ni wneud hyn. Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi bweru ein gwaith hollbwysig a helpu i ddarparu cymorth gwerthfawr i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd. 
archive page header image
Wales Swim

Digwyddiad

 | 

Nofio

21.06.2024

The Wales Swim

Lleoliad anhygoel, traethau baner las, ac awyrgylch sydd wir yn drydanol. Fyddwch chi ddim eisiau ei golli. Byddwch yn rhan o'r digwyddiad nofio â'r golygfeydd gorau yng Nghymru.

Beicio

 | 

Digwyddiad

22.06.2024

Sportive Cymru

Taith anhygoel ar hyd Llwybr Arfordir Sir Benfro sy'n siŵr o'ch rhyfeddu. 
Wales Marathon

Digwyddiad

 | 

Rhedeg

23.06.2024

Marathon Cymru

Rhowch gynnig ar yr unig farathon yng Nghymru ar ffyrdd sydd wedi eu cau yn gyfan gwbl. Ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae'n ddigwyddiad anhygoel fydd yn dod i'w derfyn ar ein carped coch enwog.

Dan sylw

 | 

Digwyddiad

 | 

Rhedeg

07.07.2024

Ras 10km Ogi Porthcawl

Mae Ras 10K Porthcawl yn ras gyffrous yn y dref glan môr sy'n adnabyddus am ei llwybrau syrffio, chwaraeon a'r arfordir.
Iron Man Swansea

Beicio

 | 

Digwyddiad

 | 

Nofio

 | 

Rhedeg

14.07.2024

Ironman 70.3 Abertawe

Nofio am 1.2 milltir, beicio am 56 milltir a rhedeg am 13.11 milltir. Mae'r ras hon yn cynnwys harddwch naturiol anhygoel a hanes cyfoethog.
Tandem skydivers. Provided by Skyline Events.

Dan sylw

 | 

Digwyddiad

 | 

Digwyddiad her

10.08.2024

Awyrblymio Dros Tŷ Hafan

Naid dandem o'r awyr yw'r her anturus hon, o 10,000 troedfedd a theithio ar gyflymder o hyd at 120 mya!
Sunrise beach, Nick Russill

Cerdded

 | 

Dan sylw

 | 

Digwyddiad

14.09.2024

Taith Gerdded Goffa Tŷ Hafan

Ymunwch â ni ar daith gerdded heddychlon wrth iddi wawrio o Bier Penarth i Hosbis Plant Tŷ Hafan i fyfyrio ar y bobl rydych chi'n eu caru.
Ironman Wales

Beicio

 | 

Digwyddiad

 | 

Nofio

 | 

Rhedeg

29.09.2024

Ironman Cymru

Nofio am 2.4 milltir, beicio am 112 milltir a rhedeg marathon 26.22 milltir. Un o'r digwyddiadau chwaraeon mwyaf heriol yn y byd.

Dan sylw

 | 

Digwyddiad

26.09.2024

Pêl-droed Pump Bob Ochr

Mae'n ôl ar gyfer 2024! Dewch â'ch cydweithwyr ynghyd i gymryd rhan yn ein digwyddiad pêl-droed pump bob ochr, gan ddod â busnesau at ei gilydd i godi arian i Tŷ Hafan.

Dan sylw

 | 

Digwyddiad

 | 

Rhedeg

06.10.2024

Hanner Marathon Caerdydd

Cymerwch ran yn Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Tŷ Hafan

Digwyddiad

 | 

Digwyddiad her

All year round

Zipline

Why not choose to sign up for a zipline experience, whether you choose between the new site in Hirwaun or the worlds fastest zipline in North Wales
Firewalk for Ty Hafan

Digwyddiad

 | 

Digwyddiad her

17.03.2025

Rhodfa dân

Heb unrhyw driciau llygad nac effeithiau arbennig, mae'r llwybr tân yn her codi arian i'r rhai sy'n meiddio!
Newport 10k, Half Marathon and Marathon Ty Hafan

Digwyddiad

 | 

Rhedeg

13.04.2024

10k / Hanner Marathon a Marathon ABP Casnewydd

Hanner Marathon Caerdydd - Beth am redeg ym mhrifddinas Cymru yn y ras wastad, gyflym ac eiconig hon? Byddem yn dwlu pe byddech yn ymuno â'n tîm yn 2025!
London Marathon for Ty Hafan

Digwyddiad

 | 

Rhedeg

27.04.2025

Marathon Llundain

Mae gennym bum lle elusen ym Marathon Llundain Virgin Money. Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ein cefnogi ni yn nigwyddiad 2024 – un o'r rasys mwyaf eiconig yn y byd! 
Ty Hafan Golf Day 2024

Chwareon

 | 

Cymdeithasol

 | 

Digwyddiad

09.05.2025

Diwrnod Golff Elusennol 2025

Round up your team for our fantastic charity golf event, bringing golfers together to raise funds for Tŷ Hafan.

Eich cefnogi chi

Os ydych yn hen law ar godi arian neu’n ystyried cynnal eich digwyddiad cyntaf, roeddem eisiau i chi wybod ein bod ni yma i’ch cefnogi.

Gall ein tîm codi arian profiadol iawn ateb eich holl gwestiynau, rhoi hwb i chi pan fo angen, a gwneud cynnal digwyddiad yn llawer haws.

Felly, mae croeso i chi gysylltu â ni ar events@tyhafan.org neu 029 2053 2255. Mae ein hoff bynciau yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ddigwyddiadau penodol ac awgrymiadau codi arian i helpu i godi llwyth o arian.

Adnoddau codi arian ar eich cyfer chi

Rydym wedi creu canllaw codi arian gwych sy’n berffaith ar eich cyfer chi. Mae’n llawn cyngor gwych, awgrymiadau ymarferol a syniadau codi arian.

Ar ben hyn i gyd, mae gennym bosteri, sticeri, balŵns a deunydd hyrwyddo arall y gallwch ei gael am ddim. Maent yn berffaith ar gyfer denu sylw at eich digwyddiad codi arian a’i wneud yn llwyddiant mawr.

Fundraising Resources
virtual-fundraising-hero

Codi arian yn rhithiol

Ydych chi’n gwybod pa ddigwyddiad codi arian yr hoffech ei drefnu? Neu ydych chi’n chwilio am syniadau i’ch ysbrydoli? Pa bynnag gam yr ydych arno, gallwn eich helpu i godi llwyth o arian a chael llawer o hwyl.

organise-your-own-event

Trefnu eich digwyddiad eich hun

Ydych chi’n gwybod pa ddigwyddiad codi arian yr hoffech ei drefnu? Neu ydych chi’n chwilio am syniadau i’ch ysbrydoli? Pa bynnag gam yr ydych arno, gallwn eich helpu i godi llwyth o arian a chael llawer o hwyl.