Marathon Llundain

Un o’r rasys mwyaf eiconig yn y byd!

London Marathon for Ty Hafan

Dyddiad

21 Ebrill 2024

Lleoliad

Llundain

Nawdd

£2,200

Ffi gofrestru

I’w gadarnhau

Lleoedd Elusen

Mae ceisiadau i gofrestru eich diddordeb yn nigwyddiad 2024 bellach wedi cau. Diolch yn fawr am eich diddordeb yn ein lleoedd elusen.

Er bod ein lleoedd elusennol ar gyfer 2024 wedi’u llenwi, gallwch nawr wneud cais am eich cyfle i redeg i ni yn 2025 trwy lenwi’r ffurflen o’r ddolen isod.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer Marathon Llundain 2025

Ydych chi wedi cael lle? Ydych chi erioed wedi meddwl am godi arian ar gyfer yr her unwaith mewn oes hon rydych chi’n cychwyn arni?

Wel, byddem wrth ein bodd pe baech yn ystyried cefnogi Tŷ Hafan! Byddwn yn rhoi’r holl gymorth, cefnogaeth ac anogaeth sydd eu hangen arnoch ac fel rhan o’n haddewid i chi byddwn yn cynnig y canlynol i chi:

• Cefnogaeth codi arian o’r eiliad y byddwch yn cysylltu â ni
• Y manylion diweddaraf gan gynnwys gwybodaeth am hyfforddiant a diwrnod y ras
• Fest redeg chwaethus Tŷ Hafan
• Taith o amgylch yr hosbis, gwahoddiad i’n pantomeim Nadolig a chyfle i gwrdd â rhedwyr eraill
• Deunyddiau â brand Tŷ Hafan arnynt i’ch cefnogi i godi arian
• Gwahoddiad i ddathliad ar ôl y digwyddiad
• Sgwad cefnogi ar ddiwrnod y ras