Cymryd rhan mewn digwyddiad

Mae cymryd rhan mewn digwyddiad Tŷ Hafan neu drefnu eich digwyddiad eich hun yn ffordd wych o godi arian, gwneud rhywbeth cadarnhaol iawn a chael llawer o hwyl. 

Felly, dewch ‘mlaen! Gadewch i ni wneud hyn. Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi bweru ein gwaith hollbwysig a helpu i ddarparu cymorth gwerthfawr i blant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd a’u teuluoedd. 

Cymryd rhan mewn digwyddiad

10k, Hanner Marathon a Marathon ABP Casnewydd, Cymru

28 Ebrill 2024

Marathon cenedlaethol ar gyfer Cymru, ar lwybr cyflym â golygfeydd anhygoel – un o farathonau mwyaf gwastad y DU, gwych i gael amser gorau personol!

 

Cofrestrwch heddiw

Gorchfygu 3 Chopa Cymru

Mehefin 8, 2024

Nid yw ein her 3 Chopa Cymru ar gyfer y gwangalon. Bydd yn rhaid i chi gerdded tua 17 milltir ac esgyn dros 2,300 metr i gyrraedd copaon yr Wyddfa, Cadair Idris a Phen-Y-Fan.

Ond a fydd eich ymdrechion yn werth chweil? Mae’n well i chi ei gredu!

 

Cofrestrwch heddiw

Ras 10km Porthcawl

7ed Gorffennaf 2024

Mae Ras 10K Porthcawl yn ras gyffrous yn y dref glan môr sy’n adnabyddus am ei llwybrau syrffio, chwaraeon a’r arfordir.

Cynhelir y ras ar ffyrdd caeedig, gan gynnwys nifer o dirnodau a mannau glan môr godidog gan gynnwys Rest Bay, Bae Trecco, Bae Coney, canol y dref hardd, Pafiliwn y Grand hanesyddol a Goleudy eiconig Porthcawl.

Cofrestrwch heddiw

Hanner Marathon Caerdydd

Hydref 6, 2024

Cymerwch ran yn Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer Tŷ Hafan. Byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â thîm Tŷ Hafan yn Hanner Marathon Caerdydd 2024

 

Cofrestrwch heddiw

Pêl-droed Pump i Dŷ Hafan

Medi 26, 2024

Mae’n ôl ar gyfer 2024! Talgrynnu eich cydweithwyr ar gyfer ein digwyddiad pêl-droed pump bob ochr, gan ddod â busnesau ynghyd i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Cofrestrwch heddiw

Rhodfa dân

2025

Heb unrhyw driciau llygad nac effeithiau arbennig, mae’r llwybr tân yn her codi arian i’r rhai sy’n meiddio!

 

Cofrestrwch eich diddordeb

Eich cefnogi chi 

Os ydych yn hen law ar godi arian neu’n ystyried cynnal eich digwyddiad cyntaf, roeddem eisiau i chi wybod ein bod ni yma i’ch cefnogi. 

Gall ein tîm codi arian profiadol iawn ateb eich holl gwestiynau, rhoi hwb i chi pan fo angen, a gwneud cynnal digwyddiad yn llawer haws. 

Felly, mae croeso i chi gysylltu â ni ar events@tyhafan.org neu 029 2053 2255. Mae ein hoff bynciau yn cynnwys gwybodaeth fanwl am ddigwyddiadau penodol ac awgrymiadau codi arian i helpu i godi llwyth o arian. 

Rhedeg i Tŷ Hafan

O 5k i farathon, mae llawer o ddigwyddiadau rhedeg gwych y gallwch gymryd rhan ynddynt i gefnogi ein gwaith

Beicio i Tŷ Hafan

Beth am fwynhau golygfeydd trawiadol a chodi arian i dalu am ein gwasanaethau drwy wneud her beicio yng Nghymru neu’r tu hwnt?

Cerdded i Tŷ Hafan

Ewch allan ar daith gerdded gyda theulu a ffrindiau i’n helpu ni i gyrraedd a chefnogi mwy o blant a theuluoedd yng Nghymru.

Adnoddau codi arian ar eich cyfer chi 

Rydym wedi creu canllaw codi arian gwych sy’n berffaith ar eich cyfer chi. Mae’n llawn cyngor gwych, awgrymiadau ymarferol a syniadau codi arian  

Ar ben hyn i gyd, mae gennym bosteri, sticeri, balŵns a deunydd hyrwyddo arall y gallwch ei gael am ddim. Maent yn berffaith ar gyfer denu sylw at eich digwyddiad codi arian a’i wneud yn llwyddiant mawr 

Fundraising Resources
virtual-fundraising-hero

Codi arian yn rhithiol

Ydych chi’n gwybod pa ddigwyddiad codi arian yr hoffech ei drefnu? Neu ydych chi’n chwilio am syniadau i’ch ysbrydoli? Pa bynnag gam yr ydych arno, gallwn eich helpu i godi llwyth o arian a chael llawer o hwyl.  

organise-your-own-event

Trefnu eich digwyddiad eich hun

Ydych chi’n gwybod pa ddigwyddiad codi arian yr hoffech ei drefnu? Neu ydych chi’n chwilio am syniadau i’ch ysbrydoli? Pa bynnag gam yr ydych arno, gallwn eich helpu i godi llwyth o arian a chael llawer o hwyl.