Taith Gerdded Goffa Tŷ Hafan

Ymunwch â ni ar daith gerdded heddychlon wrth iddi wawrio o Bier Penarth i Hosbis Plant Tŷ Hafan i fyfyrio ar y bobl rydych chi’n eu caru.

Cofrestrwch heddiw
Walk to remember

Dyddiad y digwyddiad

14 Medi 2024

Lleoliad

O Benarth i Sili

Ffi mynediad

£5 / £10

Targed nawdd

£200

Beth yw’r ‘Daith Gerdded Goffa’?

Bydd y daith gerdded yn dechrau wrth Bier Penarth o 6am.  Bydd cerddwyr yn cael cyfle i fwynhau’r wawr a mynd am dro heddychlon ar hyd llwybr yr arfordir, gan hefyd godi arian i Tŷ Hafan.

Y ffi gofrestru yw £10, neu £5 ar gyfer pobl ifanc 16-17 mlwydd oed, a gofynnwn eich bod yn codi o leiaf £200 mewn nawdd. Byddwch yn cael pecyn codi arian a chefnogaeth lawn tîm Tŷ Hafan i’ch helpu i gyrraedd eich targed codi arian yn llwyddiannus.

Dylai y rhai hynny sy’n cymryd rhan fod yn iach ac yn gallu cerdded am ddwy awr, weithiau ar dir anwastad.

Cofrestrwch heddiw

Taith Gerdded Goffa Tŷ Hafan

Cwestiynau Cyffredin

Yr holl wybodaeth angenrheidiol am y Daith Gerdded Goffa

Pwy all gymryd rhan?

Mae’r daith gerdded tua 6 milltir / 10 cilomedr ar hyd Llwybr Arfordir hardd Cymru rhwng Pier Penarth a Hosbis Plant Tŷ Hafan yn Sili.  Dylai cerddwyr fod yn iach ac yn gallu cerdded y pellter yn gyfforddus, weithiau ar dir anwastad.

Oherwydd bod llwybr yr arfodir yn anwastad mewn mannau, yn anffodus nid yw’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

 

Ydy plant yn cael dod ar y daith gerdded?

Gan fod y daith yn hir a’r tir yn heriol dylai’r rhai hynny sy’n cymryd rhan yn y daith gerdded fod yn 16 oed neu hŷn. Caiff pobl ifanc o dan 18 oed wneud y daith am ffi gostyngol o £5 y pen a bydd angen iddynt fod gyda rhywun sy’n 18 neu’n hŷn.

A allaf ddod â chi ar y daith gerdded?

Yn anffodus gan fod rhannau cul o’r llwybr i’r grŵp fynd heibio iddynt, a gan y byddwn yn mynd i mewn i dir yr hosbis ar ddiwedd y daith, ni allwn gael cŵn gyda ni y tro hwn.

A fydd diodydd ar gael?

Rydym yn bwriadu dechrau’r daith gyda diod boeth ym Mhenarth. Bydd y daith gerdded yn diwedd yn Hosbis Plant Tŷ Hafan gyda rholyn brecwast poeth haeddiannol iawn.

Codi arian gyda Just Giving

Mae codi arian ar-lein yn ffordd wych o godi arian nawdd. Pan fyddwch yn creu tudalen codi arian ar-lein yn www.justgiving.com chwiliwch am ‘Tŷ Hafan Walk to Remember’ fydd yn cysylltu eich tudalen â’r digwyddiad. Bydd yr arian o Just Giving yn dod i Tŷ Hafan yn awtomatig, felly pan fyddwch wedi creu eich tudalen a’i rhannu gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr, nid oes angen i chi wneud dim bydBaarall.

Barod i Gofrestru?

Gwych! Dim ond ychydig o funudau y bydd yn ei gymryd i gofrestu eich diddordeb.

Cofrestrwch heddiw
Taith Gerdded Goffa Tŷ Hafan

Rydyn ni bob amser yma i helpu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at events@tyhafan.org. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.