Croeso i Hosbis Plant Tŷ Hafan

Tŷ Hafan ydym ni. Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd, ac i’w hanwyliaid.

Tŷ Hafan, lle mae plant â chyflwr sy’n byrhau eu bywyd yn cael eu cefnogi gyda thosturi a’r gofal arbenigol sydd ei angen arnyn nhw a’u teulu.

Rwy’n gwybod, heb Dŷ Hafan, na fyddem yma mwyach, ni fyddem yn gallu ymdopi. Mae mor syml ac mor sylfaenol â hynny. mwy

- Rob Channon

Ein gofal arbenigol

Yn ein hosbis, a ledled cymunedau Cymru, rydym yn darparu gwasanaethau gofal arbenigol er mwyn helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, i fagu hyder ac i deimlo’n well, a hynny’n gorfforol ac yn feddyliol.

Helpu i drawsnewid bywydau

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi rhodd werthfawr, codi arian a gwirfoddoli. Helpwch ni i helpu trawsnewid bywydau heddiw.

Cartref Tŷ Hafan

Ers i ni ddechrau yn 1999, rydym wedi cefnogi dros 1,100 o blant a’u teuluoedd… ac mae’r galw’n parhau i dyfu.

Mae pob sefyllfa yn unigryw, ac felly hefyd y cyfuniad o ofal a chymorth a ddarparwn i bob plentyn a’i deulu.

Amdanom ni

Cymerwch ran yn eich ffordd eich hun

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd. Edrychwch ar beth sy’n digwydd neu siaradwch â ni am eich syniadau eich hun i godi arian. Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cymorth hanfodol i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd.

Mwy o ffyrdd i'n cefnogi

Summer raffle 2023

Take part in the Tŷ Hafan Summer raffle for the chance of winning our fantastic top prize of £3,000 or a holiday to Solvenia.

Play today

Write your will for free

Thanks to our superb partnerships with the National Free Wills Network and Farewill, we’re offering you the opportunity to write or update your will for free.

Find out more

Family Fun Day 2023

This year, our much-loved Family Fun Day is going to take place on Saturday 15th July from 12 pm until 5 pm. You can expect live music, food stalls, free games and activities, craft making and more.

Get your tickets today

Cefnogwch ni heddiw, cyfrannwch nawr.

Drwy roi anrheg werthfawr heddiw, gallwch helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol y mae teuluoedd eu hangen ar frys ar hyn o bryd.

£10 £40 £60
G Pay logo visa logo visa logo