Events

07/07/2024

Ras 10km Porthcawl

Cardiff Half Marathon - Run Wales capital city in the flat, fast and iconic race. We would love for you to join our team in 2024!
Newport 10k, Half Marathon and Marathon Ty Hafan
28/04/2024

10k / Hanner Marathon a Marathon ABP Casnewydd

Hanner Marathon Caerdydd - Beth am redeg ym mhrifddinas Cymru yn y ras wastad, gyflym ac eiconig hon? Byddem yn dwlu pe byddech yn ymuno â'n tîm yn 2024!
Ty Hafan Gala dinner 2024
01/03/2024

Tŷ Hafan 25th Anniversary Gala Dinner

Mae’r digwyddiad tei du hwn yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd i edrych yn ôl ar 25 mlynedd diwethaf Tŷ Hafan a helpu i godi arian fel y gallwn gyrraedd mwy o blant a theuluoedd ledled Cymru.
Firewalk for Ty Hafan
17/03/2024

Rhodfa dân

Heb unrhyw driciau llygad nac effeithiau arbennig, mae'r llwybr tân yn her codi arian i'r rhai sy'n meiddio!
St David's Hall concert cancelled
04/12/2023

Christmas Concert

Christmas with the Treorchy Male Voice Choir & Treorchy Comprehensive School. Book your tickets today to avoid missing out. This promises to be a Christmas treat for all the family!
Ty Hafan Golf Day 2024
19/04/2024

Diwrnod Golff Elusennol 2024

Round up your team for our fantastic charity golf event, bringing golfers together to raise funds for Tŷ Hafan.
Dark Run Ty Hafan Event
28/10/2023

Ras Dywyll Castell Cyfarthfa

Dewch i weld Castell a Pharc Cyfarthfa fel na welsoch chi nhw erioed o'r blaen!
Dark Run Ty Hafan Event
18/11/2023

Ras Dywyll Bae Abertawe

Dewch i weld golygfa drawiadol Bae Abertawe mewn golau neon! Bydd glan y môr yn llawn goleuadau neon, a gallwch ddisgwyl cerddoriaeth ac adloniant ar hyd y ffordd.
London Marathon for Ty Hafan
21/04/2024

Marathon Llundain

Mae gennym bum lle elusen ym Marathon Llundain Virgin Money. Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ein cefnogi ni yn nigwyddiad 2024 – un o'r rasys mwyaf eiconig yn y byd! 
09/09/2023

Family Fun Day 2023

This year, our much-loved Family Fun Day is going to take place on Saturday 9 September 2023 from 12 pm until 5 pm. You can expect live music, food stalls, free games and activities, craft making and more.