Naid Bynji Trago Mills

Eich cyfle i neidio o 160 troedfedd dros Merthyr Tydfil wrth godi arian ar gyfer Tŷ Hafan!

Bungee jump

Dyddiad

04.08.2024

Lleoliad

Trago Mills, Merthyr Tydfil

Nawdd

£250 targed

Ffi gofrestru

Am ddim

Profwch y wefr o neidio o 160 troedfedd!

Eich cyfle i neidio bynji am ddim yn y digwyddiad hwn sy’n cael ei redeg gan y UK Bungee Club a Trago Mills, tra’n codi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Gwybodaeth am y trefnwyr a thelerau ac amodau:

Bydd y digwyddiad hwn yn dechrau am 11:00 ddydd Sul 4 Awst 2024, gyda’r naid olaf wedi’i hamserlennu am tua 15:00. Bydd gofyn i bawb sy’n cymryd rhan archebu lle wrth y ddesg gofrestru 30 munud cyn eu hamser neidio. Bydd hwn yn cael ei ddyrannu i chi trwy e-bost 72 awr ar ôl archebu.

Drwy brynu lle ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych chi’n cytuno eich bod chi, ac unrhyw un arall sy’n cymryd rhan yn yr archeb hon, yn gymwys i gymryd rhan:

Beth sy’n Gynwysedig

• Profiad Naid Bynji 160 troedfedd
• Briffio Diogelwch Llawn
• Hyfforddwr Neilltuol

Cyfyngiadau Cyfranogwyr

Ni all cyfranogwyr gymryd rhan os ydynt:

Beichiog
O dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau anghyfreithlon
Dan 14 oed
Mae angen caniatâd a llofnod rhiant neu warcheidwad ar bobl ifanc 14 a 15 oed

Ar gyfer cyfranogwyr ag unrhyw un o’r canlynol rhaid iddynt geisio cyngor meddygol proffesiynol cyn cymryd rhan a llofnodi hepgoriad ansafonol.

Yn 50 oed neu’n hŷn.
Gwasgedd gwaed uchel
Cyflwr y galon
Yn dioddef o bendro neu epilepsi.
Niwed i’r gwddf, cefn, asgwrn cefn, coesau neu lygaid
Asthma
Meddyginiaeth Ragnodedig, rhaid datgelu hyn wrth gofrestru i roi gwybod i ni sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Mae’r pwyntiau canlynol yn berthnasol i BOB cyfranogwr.

Mae ar gyfranogwyr 14 a 15 oed angen rhiant neu warcheidwad i fod yn bresennol, arwyddo caniatâd a bydd yn ofynnol iddynt gwblhau hepgoriad ansafonol,
ni ellir gwisgo sbectol a lensys cyffwrdd caled,
terfyn pwysau uchaf ar gyfer cyfranogwr unigol yw 120kg (18.9 stôn).
Mae harneisiau gwasg yn ffitio maint gwasg o 40cm (15.7 modfedd) i 125cm (49.2 modfedd)

Mae Trago/UKBC yn cadw’r hawl i atal unrhyw gyfranogwr rhag cymryd rhan yn y gweithgaredd os ydynt yn ystyried eu bod yn anffit.

Sign up now