Rhodfa dân

Heb unrhyw driciau llygad nac effeithiau arbennig, mae’r llwybr tân yn her codi arian i’r rhai sy’n meiddio!

Cofrestrwch eich diddordeb.

Cofrestrwch eich diddordeb
Rhodfa dân

Dyddiad y digwyddiad

17.03.24

Lleoliad

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Tâl mynediad

£25

Targed nawdd

£50

Rhodfa dân

Beth yw’r rhodfa dân?

Mae’r her wefreiddiol hon yn cynnwys cerdded yn droednoeth ar draws 5 metr o 800 gradd o embers pren sy’n llosgi. Dim effeithiau arbennig, dim ond chi a’r tân, reit wrth ochr cae pel droed Caerdydd! Os ydych chi’n gefnogwr City – peidiwch â cholli hwn!

Cost cofrestru yw £25 a gofynnwn i chi godi o leiaf £50.00 mewn nawdd. Byddwch yn cael pecyn codi arian a chefnogaeth lawn tîm Tŷ Hafan i’ch helpu i gyrraedd eich targed codi arian yn llwyddiannus.

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch – bydd yr holl hyfforddiant angenrheidiol yn cael ei ddarparu ar y diwrnod.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer pobl 18 oed neu hŷn.

Barod i Gofrestru?

Ardderchog! Dim ond ychydig funudau fydd yn ei gymryd i gofrestru.

Cofrestrwch eich diddordeb
Rhodfa dân

Rydym bob amser yma i helpu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch events@tyhafan.org. Byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.