10k, Hanner Marathon a Marathon ABP Casnewydd, Cymru

Marathon cenedlaethol ar gyfer Cymru, ar lwybr cyflym â golygfeydd anhygoel – un o farathonau mwyaf gwastad y DU, gwych i gael amser gorau personol!

Dewiswch bellter eich ras
Newport 10k, Half Marathon and Marathon Ty Hafan

Dyddiad

28 Ebrill 2024

Lleoliad

Casnewydd

Nawdd

£150, £250 neu £500

Ffi cofrestru

£8 neu £10

Bydd Marathon ABP Casnewydd, Cymru yn dychwelyd yn 2024 ddydd Sul 28 Ebrill. Yn newydd ar gyfer 2024 – mae’r digwyddiad wedi ehangu i fod yn ŵyl rhedeg gyda dewis o farathon, hanner marathon, 10K a rasys iau.

Dewiswch bellter eich ras

10k

£8 i gofrestru a tharged codi arian o £150

Hanner Marathon

£10 i gofrestru a tharged codi arian o £250

Marathon

£10 i gofrestru a tharged codi arian o £500

Pam rhedeg yng Nghasnewydd?

Mae’r ras boblogaidd yn un o’r ffefrynnau yng nghalendr rhedeg Cymru, gan ei bod yn un o’r cyrsiau marathon mwyaf gwastad yn Ewrop. Mae dros 70% o’r holl rai sy’n ei gorffen wedi cyflawni amser gorau personol ar lwybr sy’n mynd heibio tirnodau eiconig, er enghraifft Pont Gludo y ddinas a golygfeydd trawiadol Gwastadeddau Gwent – a’r pentrefi canoloesol prydferth a’r bywyd gwyllt arfordirol. I’r rhai hynny sy’n awyddus i wella eu hamser dros 26.2 o filltiroedd, mae’r cwrs wedi’i enwi ar restr o’r ‘10 marathon cyflymaf yn y byd’ gan Runners World.

Mae’r rasys 10K a hanner marathon cyflym a llawn hwyl yn rhoi cyfle i redwyr o bob gallu brofi awyrgylch marathon, heb ymrwymo i gyflawni’r pellter heriol o 26.2 o filltiroedd.

Beth am greu eich tudalen Just Giving a dechrau codi arian heddiw ?

 

JustGiving

 

Dechrau codi arian

Dewiswch bellter eich ras

10k

£8 i gofrestru a tharged codi arian o £150

Hanner Marathon

£10 i gofrestru a tharged codi arian o £250 

Marathon

£10 i gofrestru a tharged codi arian o £500