Diwrnod Golff Elusennol Tŷ Hafan 2025

Dewch â’ch tîm at ei gilydd ar gyfer ein digwyddiad golff elusennol gwych, sy’n dod â golffwyr at ei gilydd i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Mae’r holl leoedd yn y digwyddiad hwn bellach wedi’u gwerthu.

Sign up today
Ty Hafan Golf Day 2024

Dyddiad y digwyddiad

9fed Mai 2025

 

Lleoliad

Clwb Golff Radur

 

Ffi mynediad

£450 y tîm

 

Maint y tîm

4 Golffiwr

 

Diwrnod Golff Elusennol 2025

Ynglŷn â’r Diwrnod Golff

Bydd eich tîm yn cael y canlynol:

  • Brecwast ar ôl i chi gyrraedd – rholiau cig moch, te a choffi.
  • 12pm Dechrau dryll.
  • Bwffe poeth
  • Ocsiwn fyw
  • Cyflwyno gwobrau

Mae’r holl leoedd yn y digwyddiad hwn bellach wedi’u gwerthu.

Sign up today

Hoffech chi noddi twll?

£100 i noddi twll. Cysylltwch â Sorrel Mayo: Sorrel.Mayo@tyhafan.org i gael gwybod sut y gallech noddi twll heddiw.

 

Mae’r holl leoedd yn y digwyddiad hwn bellach wedi’u gwerthu.

Ffyrdd eraill o archebu eich lle

Os byddai’n well gennych dalu am eich lle drwy anfoneb cysylltwch â Sorrel Mayo: sorrel.mayo@tyhafan.org i drefnu hyn.

 

Rydyn ni bob amser yma i helpu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at events@tyhafan.org. Fe wnawn gysylltu â chi cyn gynted â phosibl.