Dewch i Siopa gyda ni ar-lein

Gallwch brynu amrywiaeth eang o eitemau gwych i chi eich hun, eich anwyliaid neu eich anifeiliaid anwes hyd yn oed, a hynny o gysur eich cartref eich hun.

O ddillad i nwyddau ategol, i nwyddau cartref a chynhyrchion wedi’u creu â llaw, mae’r cyfan ar gael a llawer mwy.

Dewch i Siopa gyda ni ar-lein

Cymerwch olwg ar ein casgliad

Pob cerdyn cyfarch

Cardiau cyfarch Cymraeg

Cardiau cyfarch Saesneg

Marsiandïaeth Tŷ Hafan

Deunydd ysgrifennu

Llyfrau

Ffyrdd eraill  o siopa ar-lein gyda ni

Ein hanrhegion caredig

Rhowch anrheg ysbrydoledig a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau’r plant gwych rydym yn eu cefnogi

Ein siop Nwyddau Wedi’u creu â llaw

Dewch i’n siop i bori drwy ein heitemau wedi’u hailwampio a’n cynhyrchion newydd. Mae digonedd o fargeinion ar gael! 

Ein siop eBay

Chwiliwch drwy amrywiaeth eang o eitemau a roddwyd i Tŷ Hafan, sydd fel arfer yn cynnwys gemwaith a hen bethau 

Ein siop Etsy

Edrychwch ar y cynhyrchion hyfryd a wnaed gyda chariad gan wirfoddolwyr ac aelodau o staff Tŷ Hafan