Codi Arian o Ddrws i Ddrws ac ar Safleoedd Preifat

Popeth y mae angen i chi ei wybod am gwrdd â’n codwyr arian.

Darcy

Ynglŷn â Chodi Arian Wyneb yn Wyneb

Bob blwyddyn mae angen i ni godi tua £5.2 miliwn i redeg ein hosbis o’r radd flaenaf yng Nghymru a darparu gwasanaethau cymunedol sy’n newid bywydau. I wneud hyn, rydym yn codi arian mewn llawer o wahanol ffyrdd, o bartneriaethau gyda chwmnïau lleol i ddigwyddiadau codi arian a phopeth rhyngddyn nhw. Un o’r ffyrdd rydym yn codi arian yw drwy godi arian ‘Wyneb yn Wyneb’ neu ‘Drws i Ddrws’.

Mae codi arian mewn safleoedd preifat (mewn lleoliad sefydlog fel canolfan siopa) a Drws i Ddrws (pan fydd person codi arian yn curo ar eich drws) yn ein galluogi i gwrdd â phobl yn uniongyrchol a siarad â nhw am ein gwaith. Mae’n ein helpu i ymgysylltu ag aelodau o’r cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth o’r gwaith a wnawn, yn ogystal â dod o hyd i gefnogwyr newydd. Rydym wedi canfod bod cefnogwyr gwir yn gwerthfawrogi cael sgwrs ystyrlon gyda rhywun, lle gallant ofyn cwestiynau a chael rhagor o wybodaeth cyn gwneud penderfyniad am gefnogi Tŷ Hafan.

Rydym yn dilyn canllawiau a nodwyd gan y Sefydliad Codi Arian ac yn cael ein rheoleiddio gan y Rheoleiddiwr Codi Arian.

Fundraising regulator

Ble’r ydym ni’r wythnos hon

Yn ystod yr wythnos fydd yn dechrau ar 16 Hydref – Ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener yr wythnos hon byddwn yn Morrisons Y Fenni.

Ddydd Sadwrn 21 a Dydd Sul 22 Hydref byddwn yn Charlies yng Nghaerfyrddin

Door to door

Cwestiynau Cyffredin

Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door
Door to door