Cinio Gala Dathlu Pen-blwydd Tŷ Hafan yn 25 oed

Cinio tei du yn nodi 25 mlynedd o fod yno.

Archebwch nawr
Ty Hafan Gala dinner 2024

Dyddiad y digwyddiad

01.03.2024

Lleoliad

Mercure Holland House

Ffi bwrddfee

£1,000

Uchafswm o 10 y bwrdd

Fe’ch gwahoddir i’n cinio gala pen-blwydd yn 25 oed

Ymunwch â ni i nodi ein pen-blwydd yn 25 gyda noson o giniawa a chodi arian

Mae’r digwyddiad tei du hwn yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd i edrych yn ôl ar 25 mlynedd diwethaf Tŷ Hafan a helpu i godi arian fel y gallwn gyrraedd mwy o blant a theuluoedd ledled Cymru.

Bydd holl elw’r noson yn mynd i Dŷ Hafan er mwyn i ni allu parhau i ofalu am y teuluoedd yng Nghymru sydd ein hangen.

Ar y noson, byddwch chi’n mwynhau…

  • Derbyniad diodydd wrth gyrraedd
  • Cinio 3 chwrs gyda gwin ar y bwrdd
  • Adloniant
Archebwch nawr

Kindly sponsored by:

Hugh James Euro Commercials

 

Archebu eich bwrdd trwy anfoneb

Os hoffech dalu am eich bwrdd trwy anfoneb, cwblhewch y ffurflen archebu anfoneb a gysylltir isod.

Archebwch trwy anfoneb

Talu am eich bwrdd ar-lein

Os hoffech dalu am eich bwrdd ar-lein heddiw, cliciwch ar y botwm isod i gwblhau eich taliad.

Archebwch nawr