Siarad â ni 

We welcome contact from parents, supporters, medical practitioners, teachers, social workers, lottery members, companies and volunteers – in fact, anyone interested in Tŷ Hafan and our work. If you have a question, comment or complaint, please do get in touch and we’ll do our best to come back promptly with an answer.

contact-us-hero

Ein hosbis 

I siarad â’n hosbis ynglŷn â gofal plentyn neu berson ifanc, atgyfeiriad neu unrhyw beth arall: 

Ffoniwch 029 2053 2200

E-bost care@tyhafan.org

Mae ein hosbis ar agor 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Os byddwn yn colli eich galwad, gadewch neges ac fe wnawn ni eich ffonio yn ôl mor gyflym ag y gallwn. 


Angen cymorth meddygol brys neu ar unwaith?
Ffoniwch 111 neu 999.

 

Ein prif swyddfa 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu os hoffech roi rhodd neu fod angen i chi siarad â rhywun yn ein prif swyddfa: 

Ffoniwch 029 2053 2199 

E-bost info@tyhafan.org

defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod 

Mae ein prif swyddfa ar agor o 9:00am tan 5:00pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener. Bydd ar gau Ddydd Sadwrn a Ddydd Sul ac ar wyliau banc. 

Ymholiadau Cyfryngau

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau ynghylch Tŷ Hafan, cysylltwch â PR@tyhafan.org neu ffoniwch 07917 436033.

Ymweld â ni 

Mae ein hosbis a’n prif swyddfa wedi eu lleoli ar yr un safle yn Sili, ym Mro Morgannwg. Ein cyfeiriad llawn yw: 

Heol Hayes, Sili, CF64 5XX 

Gallwch ddefnyddio’r cyfeiriad hwn hefyd os hoffech anfon rhywbeth atom drwy’r post. 

Find us on Google

Sut mae gwneud cwyn?

Mae Tŷ Hafan wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ac yn anelu’n barhaus at eu gwella. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall fod adegau pan na fydd ein gwasanaethau yn bodloni’r disgwyliadau. Pan fydd hynny’n digwydd, mae angen inni archwilio’r amgylchiadau sy’n ymwneud â’r mater fel y gallwn geisio ei ddatrys yn gyflym, yn deg ac yn effeithiol.

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cwyn, cysylltwch â complaints@tyhafan.org.

Rydym wrth ein bodd yn cael adborth 

Os cawsoch chi brofiad gwych gyda Tŷ Hafan neu’n teimlo bod angen i ni wella maes penodol, hoffem glywed gennych chi. 

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod i anfon eich adborth atom. 

Eich ymholiad 

  Am beth mae eich ymholiad?

  Eich manylion

  Title
  Enw cyntaf
  Cyfenw
  Enw cwmni
  Cyfeiriad 1
  Cyfeiriad 2
  Tref/dinas
  Cod post
  Sir
  E-bost
  Ffôn