Beicio i Tŷ Hafan 

Yng Nghymru, gweddill y DU a thramor, mae llawer o ddigwyddiadau beicio gwych y gallwch gymryd rhan ynddynt i godi arian hanfodol i Tŷ Hafan. 

Mae hyfforddi ar gyfer y digwyddiadau hyn a chymryd rhan ynddynt hefyd yn ffyrdd gwych o fod yn fwy heini, mwynhau’r awyr agored a rhoi hwb i’ch llesiant.   

Ty_Hafan_Superhero_Taff_Trail_2018(HR)-6048

Rydym yma i helpu

Mae ein tîm digwyddiadau yn barod i ateb eich cwestiynau a’ch cefnogi chi mewn unrhyw ffordd y gallant. Anfonwch e-bost at events@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2255.   

Cymorth codi arian  

Cefnogi ni

Mae ein tîm digwyddiadau yn barod i ateb eich cwestiynau a’ch cefnogi chi mewn unrhyw ffordd y gallant. Anfonwch e-bost at events@tyhafan.org neu ffoniwch 029 2053 2255.   

fundraising-ideas-hero

Syniadau codi arian anhygoel

Ddim yn siŵr sut i godi llwyth o arian ar gyfer eich her beicio? Peidiwch â phoeni. Mae gennym lawer o syniadau sydd wedi llwyddo yn y gorffennol ar eich cyfer.

Adnoddau codi arian

Posteri, sticeri, balŵns a chanllaw arbenigol i godi arian. Mae ein hadnoddau yn berffaith i roi hwb i’ch gweithgareddau codi arian

Beicio i Tŷ Hafan

Ffyrdd eraill o godi arian  

Rhedeg i Tŷ Hafan

O 10k i farathon, a phob pellter rhyngddyn nhw, mae gennym ni lwyth o ddigwyddiadau rhedeg gwych i chi gymryd rhan ynddynt. Mwynhewch.

Cerdded i Tŷ Hafan

Mae ein teithiau cerdded yn arwain drwy gefn gwlad ac arfordir hardd Cymru, sy’n eu gwneud yn ddigwyddiadau codi arian perffaith i’w gwneud gyda ffrindiau a theulu.

Codi arian yn rhithiol

Beth am wneud her dan do, cynnal marathon gemau neu ffrydio dosbarth ioga? Mae llawer o ffyrdd y gallwch godi arian o gartref.