Dewch o hyd i’r siop Tŷ Hafan agosaf

Os ydych chi’n awyddus i gael trysor ail-law i chi eich hun neu i roi rhai eitemau, rhowch eich cod post yn ein hadnodd chwilio.

Yna, byddwn yn rhoi gwybod i chi ble mae’r siop Tŷ Hafan agosaf a’i hamserau agor.

Dewch o hyd i’r siop Tŷ Hafan agosaf
Loading...
Stores: 0 PRINT

  Store Direction

  GET DIRECTIONS

  Use my location to find the closest Service Provider near me

  Description

  Dewch o hyd i’r siop Tŷ Hafan agosaf

  Y ffordd gywir o roi eitemau a sut i newid rhagor o fywydau

   

  Rydym yn ddiolchgar iawn bod cynifer o bobl yn cefnogi Tŷ Hafan drwy roi eitemau i’n siopau, ond mae rhai eitemau na allwn eu gwerthu na’u hailgylchu.   

  Sicrhewch eich bod yn darllen y canllawiau isod cyn rhoi, gan ei bod yn costio arian hanfodol i ni gael gwared ar eitemau na allwn eu gwerthu. 

   

  Chwiliwch am yr eitemau rydych chi am eu rhoi

  Ewch i’n tudalen Rhoi eich eitemau ail-law a dewch o hyd i’r eitemau rydych yn awyddus i’w rhoi.  

  Darllenwch ein Canllawiau

  Darllenwch ein canllawiau am yr hyn y gallwn ei dderbyn a’r hyn na allwn ei dderbyn, yn ogystal â’r eitemau y gallwn eu hailgylchu i godi arian ar gyfer ein gwasanaethau sy’n newid bywydau.  

  Cymerwch olwg ar ein hawgrymiadau gorau

  Darllenwch a dilynwch ein hawgrymiadau defnyddiol cyn rhoi. Bydd hyn yn ein helpu i brosesu a gwerthu eich eitemau’n gyflymach, gan arbed amser ac arian gwerthfawr i ni.   

  Lleolwch eich siop leol

  Defnyddiwch yr adnodd chwilio uchod i ddod o hyd i’r siop Tŷ Hafan agosaf a’i hamserau agor. Mae gennym 18 o siopau ledled de a gorllewin Cymru.  

  Cysylltwch

  Ffoniwch eich siop Tŷ Hafan leol er mwyn sicrhau ei bod yn derbyn rhoddion ar hyn o bryd. Dim ond ychydig o le sydd gennym yn ein siopau, sy’n golygu weithiau bod yn rhaid i ni roi’r gorau i dderbyn eitemau am gyfnod byr. 

  Ymweld â’ch siop leol

  Ewch i’ch siop Tŷ Hafan leol, cwrdd â’n staff a’n gwirfoddolwyr cyfeillgar, a rhowch eich eitemau.

  Peidiwch ag anghofio Gift aid

  Os ydych yn drethdalwr yn y DU, cofiwch y gallwch ddefnyddio Cymorth Rhodd i roi hwb enfawr o 25% i werth eich rhodd. Cofrestrwch ar-lein nawr, holwch am Gymorth Rhodd yn eich siop Tŷ Hafan leol, neu dangoswch eich cerdyn rhoddwr Cymorth Rhodd os ydych eisoes wedi cofrestru.

  Teimlo’n falch

  Eisteddwch yn ôl a theimlwch yn falch eich bod wedi gwneud rhywbeth gwych i gefnogi plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd ac i amddiffyn ein planed.

  donate-preloved-items

  Rhowch eich eitemau ail-law

  Mae angen eitemau o ansawdd da arnom bob amser, ac yn enwedig dillad i ddynion a menywod. Felly, dysgwch sut y gallwch roi a helpu i gefnogi ein gwasanaethau sy’n newid bywydau.   

  find-your-nearest-ty-hafan-shop

  Gwnaed â Llaw gan Tŷ Hafan

  Prynwch eitemau a grëwyd â chariad, neu ymunwch â’n gwirfoddolwyr i greu cynnyrch newydd i godi arian 

  find-your-nearest-ty-hafan-shop

  Rhoddion gofalu

  Rhowch rodd ysbrydoledig sy’n helpu’r plant rydym yn eu cefnogi i gael hwyl a chyfathrebu.