Dewisiadau cyswllt

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd yn clywed gennym ac nid ydym wir eisiau i chi golli allan ar bopeth Tŷ Hafan.

Ond er mwyn i ni allu parhau i anfon e-bost neu ffonio atoch, mae angen i chi gadarnhau eich bod yn dal yn hapus i glywed gennym fel hyn. Mae’n hawdd iawn i’w wneud, llenwch y ffurflen isod a thiciwch y blychau.

Dewisiadau cyswllt

Diolch – Chi yw’r rheswm y gallwn wneud bywyd byr yn fywyd llawn i deuluoedd Tŷ Hafan

Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel a dim ond ni fydd yn eu defnyddio ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych fel y gallwn anfon cyfathrebiadau atoch a fydd o ddiddordeb i chi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy ffonio 029 2053 2255 neu e-bostio supportercare@tyhafan.org.

 Ewch i www.tyhafan.org.uk/privacy-policy am ragor o fanylion am sut y caiff eich data ei ddefnyddio a’i storio.

Ydy eich teulu’n aelod o’r Hosbis?

Mae llawer o’r teuluoedd rydym yn eu cefnogi wedi dweud wrthym yr hoffent glywed gennym am ein gweithgareddau codi arian a mwy. Os hoffech glywed gennym yn y dyfodol neu os hoffech optio allan o unrhyw gyfathrebiadau marchnata cliciwch ar y botwm isod i nodi’ch dewisiadau.

Dewiswch sut rydym yn cysylltu â chi

Rhowch eich manylion

Cliciwch yma