Dewisiadau cyswllt

Gobeithiwn y byddwch wrth eich bodd yn clywed gennym ac nid ydym wir eisiau i chi golli allan ar bopeth Tŷ Hafan.

Ond er mwyn i ni allu parhau i anfon e-bost neu ffonio atoch, mae angen i chi gadarnhau eich bod yn dal yn hapus i glywed gennym fel hyn. Mae’n hawdd iawn i’w wneud, llenwch y ffurflen isod a thiciwch y blychau.

Dewisiadau cyswllt

Diolch – Chi yw’r rheswm y gallwn wneud bywyd byr yn fywyd llawn i deuluoedd Tŷ Hafan

Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n ddiogel a dim ond ni fydd yn eu defnyddio ac ni fyddant yn cael eu rhannu ag unrhyw un arall. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych fel y gallwn anfon cyfathrebiadau atoch a fydd o ddiddordeb i chi. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy ffonio 029 2053 2255 neu e-bostio supportercare@tyhafan.org.

 Ewch i www.tyhafan.org.uk/privacy-policy am ragor o fanylion am sut y caiff eich data ei ddefnyddio a’i storio.

Rhowch eich manylion

Error: Contact form not found.