Sut ydym ni’n ariannu ein gofal hanfodol

Bob blwyddyn, mae’n costio £5.6 miliwn i ni ddarparu ein gofal a chefnogaeth arbenigol i gefnogi plant sydd â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u teuluoedd.

Mae’r rhan fwyaf o’r ffigwr hwn yn cael ei godi a’i roi gan ein cefnogwyr anhygoel o hael. Mae dirfawr angen am yr arian hwn oherwydd ein bod yn annibynnol ar y GIG ac nid oes gennym gyllid statudol wedi’i warantu.

Ein Cyllid

Ein gofal mewn niferoedd 

£3.2 miliwn

Yn 2020/21, gwnaeth ein cefnogwyr godi a rhoi £3.2 miliwn i gefnogi ein gwasanaethau sy’n newid bywydau.

Dan 10%

Daeth llai na 10% o’r arian y gwnaethom ei wario ar ein gwasanaethau gofal yn 2020/21 gan y llywodraeth.

267 o blant

Yn 2020/21, cefnogodd ein hosbis a’n gwasanaethau cymunedol 267 o blant a’u teuluoedd yng Nghymru.

Ein hincwm

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn creu ac yn derbyn arian mewn sawl ffordd:

Ein hincwm

Codi arian gan unigolion, ysgolion, eglwysi, grwpiau cymunedol a busnesau

Rhoddion

Rhoddion untro, rheolaidd a misol gan unigolion

Anrhegion

Rhoddion mawr gan ddyngarwyr, ymddiriedolaethau a sefydliadau

Ein siopau

Gwerthu eitemau wedi eu rhoi yn ein 19 o siopau elusen

Handcrafted

Gwerthu eitemau wedi’u huwchgylchu a chynhyrchion newydd fel rhan o’n prosiect Gwnaed â Llaw

Digwyddiadau

Ein digwyddiadau codi arian

Crackerjackpot

Ein loteri Crackerjackpot, sydd â mwy na 27,000 o aelodau ac sy’n tyfu

Rhodd yn ewyllys

Cefnogwyr yn gadael rhoddion yn eu hewyllysiau i Tŷ Hafan

Bwrdd Iechyd Lleol

Cyllid gofynnol gan fyrddau iechyd lleol

our-story

Ein stori

Dysgwch am wreiddiau Tŷ Hafan, a’n cysylltiad â’r Dywysoges Diana a sut mae ein helusen a’n gwasanaethau wedi parhau i ddatblygu ers i ni agor yn 1999.

Sut yr ydym yn helpu

Yn Tŷ Hafan, rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau i blant a phobl ifanc sydd â chyflyrau sy’n byrhau eu bywydau a’u hanwyliaid.