Her Llwybrau Bannau Brycheiniog TEC 

Mae Her Llwybrau Bannau Brycheiniog yn berffaith ar gyfer pobl o bob gallu sydd eisiau mwynhau byd natur wrth rasio drwy un o ardaloedd prydferthaf Cymru.

Brecon Trail Running

Dyddiad

8 Mehefin 2024

Lleoliad

Aberhonddu

Nawdd

Justgiving

Ffi gofrestru

o £33

Bannau Brycheiniog yw un o’r pedair cyfres o fynyddoedd a bryniau sy’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae pedwar pellter yn y digwyddiad hwn. Marathon Ultra, Marathon, Hanner Marathon a 10k.

I wybod mwy