Rasys Traeth Pentywyn 

Dewch am brofiad rasio unigryw ar hyd y traeth ym Mhentywyn.

Pendine Sands Run

Dyddiad

14 Ebrill 2024

Lleoliad

Sir Gaerfyrddin

Nawdd

Justgiving

Ffi gofrestru

o £29

Dewch am brofiad rasio unigryw ar hyd y traeth ym Mhentywyn.

Mae gwahanol bellteroedd ar gael yn y digwyddiad hwn mewn lleoliad anhygoel, felly hyd yn oed os nad ydych yn rhedwr rheolaidd dewch draw i fwynhau’r golygfeydd a’r awyrgylch ar ddiwrnod y rasys.

I wybod mwy