Mae popeth yn iawn os newidiwch eich meddwl am fod yn wirfoddolwr tra byddwch yn gwirfoddoli gyda ni. Ond cysylltwch â ni ar volunteering@tyhafan.org ynghylch hyn, fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion a rhoi gwybod i’ch rheolwr llinell neu gydlynydd.  

Hefyd, efallai nad yw eich swyddogaeth bresennol yn gwbl addas i chi, ond efallai bydd swyddogaeth wirfoddoli arall yn Tŷ Hafan yn gwbl addas. Byddem yn hapus i drafod swyddogaethau addas eraill a allai fod ar gael.