Ysgrifennu eich ewyllys am ddim

Diolch i bartneriaeth wych gyda’r Rhwydwaith Genedlaethol Ewyllysiau am Ddim, rydym yn rhoi’r cyfle i chi ysgrifennu neu ddiweddaru eich ewyllys am ddim.

Cyrchwch ein gwasanaethau ysgrifennu ewyllys rhad ac am ddim heddiw

Cynnig Ysgrifennu Ewyllys

Rhodd arbennig i’w rhoi

Yn Tŷ Hafan, rydym yn helpu plant sydd â chyflyrau sy’n byrhau bywydau i fyw bywyd mor llawn â phosibl. Ond ni allem ddarparu ein gofal a’n cymorth hanfodol heb fod pob hael yn rhoi er mwyn cefnogi ein gwaith. 

Felly, os ydych chi’n ystyried ysgrifennu neu ddiweddaru eich ewyllys gan ddefnyddio ein cynnig ewyllys am ddim, ystyriwch gynnwys rhodd arbennig i wella bywydau ifanc yn y dyfodol. Gallai rhodd o hyd yn oed 1% o’ch ystâd helpu i ddod â llawenydd a hwyl i fywydau’r plant yr ydym yn eu cefnogi. 

 

Ysgrifennwch ewyllys am ddim gyda chyfreithiwr lleol  

Mae ein partneriaeth gyda’r Rhwydwaith Genedlaethol Ewyllysiau am ddim yn golygu y gallwch gwrdd â chyfreithiwr yn eich ardal leol a chael ewyllys syml, neu bar o ewyllysiau syml, wedi’u hysgrifennu neu eu diweddaru am ddim. 

I dderbyn rhestr o’r cyfreithwyr sy’n cymryd rhan yn eich ardal leol, cysylltwch ag Abbie, ein swyddog codi arian drwy roddion mewn ewyllysiau ar supportercare@tyhafan.org neu 02920 532255. 

 

Frequently asked questions

To help you feel as informed as possible, we’ve provided answers to questions we’re commonly asked about gifts in wills.

Get your questions answered

 

 

Yma i helpu

Os oes gennych gwestiwn yr hoffech ateb iddo, os ydych eisiau gwybod mwy am ein cynnig ysgrifennu ewyllys am ddim, neu os hoffech dderbyn copi ffisegol o’n canllaw rhoddion mewn ewyllysiau am ddim, cysylltwch â ni.  

Gallwch gysylltu ag Abbie Barton, ein uwch swyddog codi arian drwy roddion mewn ewyllysiau ac er cof ar supportercare@tyhafan.org neu 02920 532 255.