Location: Caerfyrddin

Pendine Sands Run
26.10.2022

Rasys Traeth Pentywyn

Mae gwahanol bellteroedd ar gael yn y digwyddiad hwn mewn lleoliad anhygoel, felly hyd yn oed os nad ydych yn rhedwr rheolaidd dewch draw i fwynhau'r golygfeydd a'r awyrgylch ar ddiwrnod y rasys.