Ymunodd Irfon Rees, ein Prif Swyddog Gweithredol, â ni ym mis Mehefin 2024. Mae ganddo brofiad helaeth o arwain timau amlbroffesiwn o fewn Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a GIG Cymru a’i rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Iechyd a Lles Llywodraeth Cymru.