Archives: Team

Matt Sinnott
26.10.2023

Matt Sinnott

Jenna Lewis
27.04.2023

Jenna Lewis

Ymunodd Jenna â Tŷ Hafan fel Cyfarwyddwr Creu Incwm ym mis Ebrill 2022, wedi gweithio cyn hynny yn yr elusen yn y Tîm Rhoi gan Unigolion. Mae hi’n aelod o’r Sefydliad Codi Arian Siartredig ac mae hi wedi gweithio mewn...
Tracy Jones
27.04.2023

Tracy Jones

Ymunodd Tracy â Tŷ Hafan yn 2009 fel uwch ymarferydd yn y tîm cymorth i deuluoedd, wedi treulio 15 mlynedd fel gweithiwr cymdeithasol mewn awdurdod lleol yn Swydd Efrog ac wedyn yn Rhondda Cynon Taf. Ymunodd Tracy â’r uwch dîm...
27.04.2023

Sian Middleton

Ymunodd Sian â Tŷ Hafan yn 2022, gan gamu i fyny i swydd cyfarwyddwr nyrsio a gwasanaethau clinigol, a chafodd ei phenodi yn gynnar yn 2023. Mae gan Sian radd dosbarth cyntaf mewn nyrsio (BN) a bydwreigiaeth (BMid) a gyrfa...
Susan Cooper
16.03.2023

Susan Cooper

Mae Sue yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig proffesiynol gyda 36 mlynedd o brofiad o weithio mewn llywodraeth leol. Mae hi wedi gweithio ar draws yr holl ddisgyblaethau ym maes gofal cymdeithasol. Cyn iddi ymddeol yn 2020 roedd Sue yn gyfarwyddwr statudol...
John Hoskinson
23.02.2023

John Hoskinson

Wedi ei eni yn Lerpwl dewisodd John yrfa yn y Fyddin. Aeth ymlaen i raddio gyda BSc (Anrh) mewn Peirianneg Sifil ac ymddeolodd fel Brigadydd yn 2005 fel Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol. “Roeddwn yn awyddus i barhau i ymwneud â’r...
Cathrine Grubb
23.02.2023

Cathrine Grubb

Mae Cathrine yn fargyfreithiwr sy’n ymarfer yn Siambrau Civitas yng Nghaerdydd, gan arbenigo mewn cyfraith siawnsri, masnachol, cyhoeddus a rheoleiddio. Mae hi hefyd yn gynrychiolydd ar Gyngor Bar Cymru a Lloegr ac yn arweinydd yn y Girl Guiding.
emma-brundret
27.10.2022

Emma Brundret

Nyrs Glinigol Arbenigol emma.brundret@tyhafan.org
elise-alderman
27.10.2022

Elise Alderman

Nyrs Glinigol Arbenigol elise.alderman@tyhafan.org
zoe-tippins
21.10.2022

Zoe Tippins

Ymunodd Zoe â’r tîm adnoddau dynol yn Tŷ Hafan yn 2015 a chafodd ei phenodi i’r tîm gweithredol fel cyfarwyddwr gwasanaethau pobl ym mis Hydref 2021. Mae hi’n aelod siartredig o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad ac mae ganddi dros...