Archives: Team

emma-brundret
27.10.2022

Emma Brundret

Nyrs Glinigol Arbenigol emma.brundret@tyhafan.org
elise-alderman
27.10.2022

Elise Alderman

Nyrs Glinigol Arbenigol elise.alderman@tyhafan.org
zoe-tippins
21.10.2022

Zoe Tippins

Ymunodd Zoe â’r tîm adnoddau dynol yn Tŷ Hafan yn 2015 a chafodd ei phenodi i’r tîm gweithredol fel cyfarwyddwr gwasanaethau pobl ym mis Hydref 2021. Mae hi’n aelod siartredig o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad ac mae ganddi dros...
john-mladenovic
21.10.2022

John Mladenovic

Cyn ymuno â ni yn 2013, cafodd John brofiad o farchnata digidol ac uniongyrchol ar draws ystod amrywiol o sectorau. I ddechrau, roedd yn gyfrifol am ein loteri Crackerjackpot, ond mae hefyd wedi ymgymryd â sawl swydd arall yn ein...
Jason Foster
21.10.2022

Jason Foster

Ymunodd Jason â Tŷ Hafan ym mis Mehefin 2017 ac mae’n arwain ein swyddogaeth cyllid a gwasanaethau cymorth. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o weithio mewn uwch swyddi cyllid mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Jason hefyd yn redwr...
Deb Ho
21.10.2022

Deborah Ho

Daeth Debbie yn gyfarwyddwr gofal ym mis Mawrth 2020 ac mae hi wedi ein helpu i gyflawni gofal hosbis gwych mewn swyddi arwain blaenorol. Yn Tŷ Hafan, Debbie sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau ar gyfer ein plant a’n teuluoedd ac...
Maria Timon Samra
21.10.2022

Maria Timon Samra

Daeth Maria yn brif swyddog gweithredol Tŷ Hafan ym mis Mawrth 2021, ar ôl gwasanaethu fel ein prif swyddog gweithredol dros dro ers Mai 2020. Mae ganddi gyfoeth o brofiad busnes rhyngwladol, cenedlaethol a lleol mewn ystod o ddiwydiannau. Mae Maria...
Michael McGuire
21.10.2022

Michael McGuire

Ymunodd Mick â bwrdd Tŷ Hafan yn 2021, yn dilyn ei ymddeoliad o Lywodraeth Cymru, lle’r oedd yn gyfarwyddwr twf a datblygiad economaidd. Cyn hyn, bu Mick yn gweithio am 30 mlynedd mewn gwasanaethau ariannol, gan ddal nifer o swyddi...
Dr Helen Matthews
21.10.2022

Dr Helen Matthews

O 1998 tan iddi ymddeol yn 2019, roedd Helen yn feddyg seiciatryddol ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae hi’n arbenigwr mewn salwch meddwl cymhleth, awtistiaeth ac anableddau dysgu. Bu Helen yn is-lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac yn...
Elizabeth-Thomas
21.10.2022

Elizabeth Thomas

Mae Liz yn uwch reolwr ym mhractis ymgynghori seilwaith, llywodraeth a gofal iechyd KPMG, yn arbenigo mewn cyflawni gwasanaethau grant ac archwilio mewnol. Mae hi hefyd yn aelod o’r  Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae hi’n byw yng...