Archives: Team

Susan Cooper
16.03.2023

Susan Cooper

Mae Sue yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig proffesiynol gyda 36 mlynedd o brofiad o weithio mewn llywodraeth leol. Mae hi wedi gweithio ar draws yr holl ddisgyblaethau ym maes gofal cymdeithasol. Cyn iddi ymddeol yn 2020 roedd Sue yn gyfarwyddwr statudol...
John Hoskinson
23.02.2023

John Hoskinson

Wedi ei eni yn Lerpwl dewisodd John yrfa yn y Fyddin. Aeth ymlaen i raddio gyda BSc (Anrh) mewn Peirianneg Sifil ac ymddeolodd fel Brigadydd yn 2005 fel Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol. “Roeddwn yn awyddus i barhau i ymwneud â’r...
Cathrine Grubb
23.02.2023

Cathrine Grubb

Mae Cathrine yn fargyfreithiwr sy’n ymarfer yn Siambrau Civitas yng Nghaerdydd, gan arbenigo mewn cyfraith siawnsri, masnachol, cyhoeddus a rheoleiddio. Mae hi hefyd yn gynrychiolydd ar Gyngor Bar Cymru a Lloegr ac yn arweinydd yn y Girl Guiding.
emma-brundret
27.10.2022

Emma Brundret

Nyrs Glinigol Arbenigol emma.brundret@tyhafan.org
elise-alderman
27.10.2022

Elise Alderman

Nyrs Glinigol Arbenigol elise.alderman@tyhafan.org
zoe-tippins
21.10.2022

Zoe Tippins

Ymunodd Zoe â’r tîm adnoddau dynol yn Tŷ Hafan yn 2015 a chafodd ei phenodi i’r tîm gweithredol fel cyfarwyddwr gwasanaethau pobl ym mis Hydref 2021. Mae hi’n aelod siartredig o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad ac mae ganddi dros...
john-mladenovic
21.10.2022

John Mladenovic

Cyn ymuno â ni yn 2013, cafodd John brofiad o farchnata digidol ac uniongyrchol ar draws ystod amrywiol o sectorau. I ddechrau, roedd yn gyfrifol am ein loteri Crackerjackpot, ond mae hefyd wedi ymgymryd â sawl swydd arall yn ein...
Jason Foster
21.10.2022

Jason Foster

Ymunodd Jason â Tŷ Hafan ym mis Mehefin 2017 ac mae’n arwain ein swyddogaeth cyllid a gwasanaethau cymorth. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad o weithio mewn uwch swyddi cyllid mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Jason hefyd yn redwr...
Deb Ho
21.10.2022

Deborah Ho

Daeth Debbie yn gyfarwyddwr gofal ym mis Mawrth 2020 ac mae hi wedi ein helpu i gyflawni gofal hosbis gwych mewn swyddi arwain blaenorol. Yn Tŷ Hafan, Debbie sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau ar gyfer ein plant a’n teuluoedd ac...
Maria Timon Samra
21.10.2022

Maria Timon Samra

Daeth Maria yn brif swyddog gweithredol Tŷ Hafan ym mis Mawrth 2021, ar ôl gwasanaethu fel ein prif swyddog gweithredol dros dro ers Mai 2020. Mae ganddi gyfoeth o brofiad busnes rhyngwladol, cenedlaethol a lleol mewn ystod o ddiwydiannau. Mae Maria...