Mae Sue yn weithiwr cymdeithasol cymwysedig proffesiynol gyda 36 mlynedd o brofiad o weithio mewn llywodraeth leol. Mae hi wedi gweithio ar draws yr holl ddisgyblaethau ym maes gofal cymdeithasol. Cyn iddi ymddeol yn 2020 roedd Sue yn gyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol mewn awdurdod yn ne Cymru. Mae Sue wedi arwain nifer o raglenni partneriaeth ac integreiddio mawr yn ogystal â chyflawni trawsnewid sylweddol.