Wedi ei eni yn Lerpwl dewisodd John yrfa yn y Fyddin. Aeth ymlaen i raddio gyda BSc (Anrh) mewn Peirianneg Sifil ac ymddeolodd fel Brigadydd yn 2005 fel Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol. “Roeddwn yn awyddus i barhau i ymwneud â’r sector elusennol ac roeddwn wrth fy modd i ymuno â Thŷ Hafan a oedd, fel rhiant mewn profedigaeth fy hun, yn arbennig o berthnasol.”