Ymunodd Sian â Tŷ Hafan yn 2022, gan gamu i fyny i swydd cyfarwyddwr nyrsio a gwasanaethau clinigol, a chafodd ei phenodi yn gynnar yn 2023. Mae gan Sian radd dosbarth cyntaf mewn nyrsio (BN) a bydwreigiaeth (BMid) a gyrfa lwyddiannus ym maes gofal clinigol. Hi yw arweinydd clinigol y gwasanaethau nyrsio a chymorth gofal iechyd i blant ag anghenion gofal arbenigol a chymhleth.