Ymunodd Tracy â Tŷ Hafan yn 2009 fel uwch ymarferydd yn y tîm cymorth i deuluoedd, wedi treulio 15 mlynedd fel gweithiwr cymdeithasol mewn awdurdod lleol yn Swydd Efrog ac wedyn yn Rhondda Cynon Taf. Ymunodd Tracy â’r uwch dîm rheoli gofal yn 2015 cyn ymgymryd â’i swydd weithredol newydd yn 2022 ac mae hi’n edrych ymlaen at ymestyn cyrraedd ac effaith y gwasanaeth cymunedol y mae Tŷ Hafan yn ei gynnig, gan sicrhau y gall teuluoedd gael cymorth gofal lliniarol ystyrlon lle bynnag y maen nhw’n byw yng Nghymru.