Ymunodd Jenna â Tŷ Hafan fel Cyfarwyddwr Creu Incwm ym mis Ebrill 2022, wedi gweithio cyn hynny yn yr elusen yn y Tîm Rhoi gan Unigolion. Mae hi’n aelod o’r Sefydliad Codi Arian Siartredig ac mae hi wedi gweithio mewn swyddi codi arian a chyfathrebu i amrywiaeth o elusennau. Mae Jenna yn angerddol dros ddarparu’r profiad gorau posibl i’n cefnogwyr, gan hefyd godi arian i gefnogi teuluoedd yng Nghymru.