695518

Archives: Team

Sian-Thomas
21.10.2022

Sian Thomas

Sian yw’r unig nyrs ymgynghorol ar gyfer plant yng Nghymru ac mae hi wedi ei lleoli ym Mwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ei swydd yn cynnwys gwella gofal cleifion trwy ddatblygu gwasanaethau, ymchwil, addysg a strategaeth. Mae Sian wedi...
James-Pepper-Ty-Hafn-trustee
21.10.2022

James Pepper

James yw prif swyddog gweithredol Vista, cwmni gwasanaethau technoleg a’i brif swyddfa yng Nghymru. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cefnogaeth dechnoleg allweddol busnes ac mae wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau i’w helpu i...
21.10.2022

Sue Carter

Mae Sue yn ymgynghorydd technoleg a chyfathrebu llawrydd, gyda chleientiaid ym maes cwmnïau nid-er-elw, masnachol a’r sector cyhoeddus. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru ac yn gyd-gadeirydd y bwrdd trefnu ar gyfer Byte Night yng Nghymru, digwyddiad cysgu...
Dr-Huw-Jenkins - Trustee
21.10.2022

Dr Huw Jenkins

Ymunodd Huw â Tŷ Hafan fel ymddiriedolwr yn 2018, ar ôl ymddeol o’r GIG. Roedd yn feddyg ymgynghorol ym maes iechyd plant am 30 mlynedd, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Gwasanaethodd Huw hefyd fel cyfarwyddwr gwasanaethau clinigol i blant a phobl...
Dr Keith Holgate
21.10.2022

Dr Keith Holgate

Gweithiodd Keith fel meddyg teulu yn y Barri am 36 o flynyddoedd, tan iddo ymddeol yn 2016. Roedd yn gyfrifol hefyd am hyfforddi meddygon teulu, gan arbenigo ym maes meddygaeth anadlol. Keith yw meddyg y dorf ar gyfer Clwb Pêl-droed Caerdydd,...
Martin Davies new
21.10.2022

Martin Davies

Mae Martin wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio gyda manwerthwyr mawr a chwmnïau gwasanaethau ariannol, gan eu cynghori ar gynllunio dosbarthiad manwerthu a strategaeth farchnata. Martin yw cadeirydd  Crackerjackpot Limited hefyd, sy’n cefnogi Tŷ Hafan ac achosion da eraill...