Archives: Team

john-mladenovic
21.10.2022

John Mladenovic

Cyn ymuno â ni yn 2013, cafodd John brofiad o farchnata digidol ac uniongyrchol ar draws ystod amrywiol o sectorau. I ddechrau, roedd yn gyfrifol am ein loteri Crackerjackpot, ond mae hefyd wedi ymgymryd â sawl swydd arall yn ein...
Jason Foster
21.10.2022

Jason Foster

munodd Jason â Thŷ Hafan ym mis Mehefin 2017 ac mae’n arwain ein swyddogaeth gwasanaethau cyllid a chymorth, ac mae’n gweithredu fel ein Prif Weithredwr interim ar hyn o bryd. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn...
Deb Ho
21.10.2022

Deborah Ho

Daeth Debbie yn gyfarwyddwr gofal ym mis Mawrth 2020 ac mae hi wedi ein helpu i gyflawni gofal hosbis gwych mewn swyddi arwain blaenorol. Yn Tŷ Hafan, Debbie sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau ar gyfer ein plant a’n teuluoedd ac...
Maria Timon Samra
21.10.2022

Maria Timon Samra

Daeth Maria yn brif swyddog gweithredol Tŷ Hafan ym mis Mawrth 2021, ar ôl gwasanaethu fel ein prif swyddog gweithredol dros dro ers Mai 2020. Mae ganddi gyfoeth o brofiad busnes rhyngwladol, cenedlaethol a lleol mewn ystod o ddiwydiannau. Mae Maria...
Michael McGuire
21.10.2022

Michael McGuire

Ymunodd Mick â bwrdd Tŷ Hafan yn 2021, yn dilyn ei ymddeoliad o Lywodraeth Cymru, lle’r oedd yn gyfarwyddwr twf a datblygiad economaidd. Cyn hyn, bu Mick yn gweithio am 30 mlynedd mewn gwasanaethau ariannol, gan ddal nifer o swyddi...
Dr Helen Matthews
21.10.2022

Dr Helen Matthews

O 1998 tan iddi ymddeol yn 2019, roedd Helen yn feddyg seiciatryddol ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae hi’n arbenigwr mewn salwch meddwl cymhleth, awtistiaeth ac anableddau dysgu. Bu Helen yn is-lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac yn...
Elizabeth-Thomas
21.10.2022

Elizabeth Thomas

Mae Liz yn uwch reolwr ym mhractis ymgynghori seilwaith, llywodraeth a gofal iechyd KPMG, yn arbenigo mewn cyflawni gwasanaethau grant ac archwilio mewnol. Mae hi hefyd yn aelod o’r  Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae hi’n byw yng...
Sian-Thomas
21.10.2022

Sian Thomas

Sian yw’r unig nyrs ymgynghorol ar gyfer plant yng Nghymru ac mae hi wedi ei lleoli ym Mwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ei swydd yn cynnwys gwella gofal cleifion trwy ddatblygu gwasanaethau, ymchwil, addysg a strategaeth. Mae Sian wedi...
James-Pepper-Ty-Hafn-trustee
21.10.2022

James Pepper

James yw prif swyddog gweithredol Vista, cwmni gwasanaethau technoleg a’i brif swyddfa yng Nghymru. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cefnogaeth dechnoleg allweddol busnes ac mae wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau i’w helpu i...
21.10.2022

Sue Carter

Mae Sue yn ymgynghorydd technoleg a chyfathrebu llawrydd, gyda chleientiaid ym maes cwmnïau nid-er-elw, masnachol a’r sector cyhoeddus. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru ac yn gyd-gadeirydd y bwrdd trefnu ar gyfer Byte Night yng Nghymru, digwyddiad cysgu...