Mae Liz yn uwch reolwr ym mhractis ymgynghori seilwaith, llywodraeth a gofal iechyd KPMG, yn arbenigo mewn cyflawni gwasanaethau grant ac archwilio mewnol. Mae hi hefyd yn aelod o’r  
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae hi’n byw yng Nghaerdydd.