Sian yw’r unig nyrs ymgynghorol ar gyfer plant yng Nghymru ac mae hi wedi ei lleoli ym Mwrdd iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ei swydd yn cynnwys gwella gofal cleifion trwy ddatblygu gwasanaethau, ymchwil, addysg a strategaeth. Mae Sian wedi bod â chysylltiad cryf â Tŷ Hafan trwy gydol ei gyrfa.