James yw prif swyddog gweithredol Vista, cwmni gwasanaethau technoleg a’i brif swyddfa yng Nghymru. Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cefnogaeth dechnoleg allweddol busnes ac mae wedi gweithio gyda llawer o gwmnïau i’w helpu i ddiffinio a gweithredu strategaethau technoleg.