Mae Sue yn ymgynghorydd technoleg a chyfathrebu llawrydd, gyda chleientiaid ym maes cwmnïau nid-er-elw, masnachol a’r sector cyhoeddus. Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Blynyddoedd Cynnar Cymru ac yn gyd-gadeirydd y bwrdd trefnu ar gyfer Byte Night yng Nghymru, digwyddiad cysgu allan blynyddol Gweithredu Dros Blant.