Ymunodd Huw â Tŷ Hafan fel ymddiriedolwr yn 2018, ar ôl ymddeol o’r GIG. Roedd yn feddyg ymgynghorol ym maes iechyd plant am 30 mlynedd, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Gwasanaethodd Huw hefyd fel cyfarwyddwr gwasanaethau clinigol i blant a phobl ifanc cenedlaethol cyntaf llywodraeth Cymru.