Gweithiodd Keith fel meddyg teulu yn y Barri am 36 o flynyddoedd, tan iddo ymddeol yn 2016. Roedd yn gyfrifol hefyd am hyfforddi meddygon teulu, gan arbenigo ym maes meddygaeth anadlol. Keith yw meddyg y dorf ar gyfer Clwb Pêl-droed Caerdydd, swydd y mae wedi’i chyflawni ers sawl blwyddyn.