O 1998 tan iddi ymddeol yn 2019, roedd Helen yn feddyg seiciatryddol ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae hi’n arbenigwr mewn salwch meddwl cymhleth, awtistiaeth ac anableddau dysgu. Bu Helen yn is-lywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ac yn uwch ddarlithydd yn Ysgol Feddygol Abertawe.