Daeth Debbie yn gyfarwyddwr gofal ym mis Mawrth 2020 ac mae hi wedi ein helpu i gyflawni gofal hosbis gwych mewn swyddi arwain blaenorol. Yn Tŷ Hafan, Debbie sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau ar gyfer ein plant a’n teuluoedd ac mae hi’n arwain tîm o ofalwyr proffesiynol sydd â llawer iawn o sgiliau.