munodd Jason â Thŷ Hafan ym mis Mehefin 2017 ac mae’n arwain ein swyddogaeth gwasanaethau cyllid a chymorth, ac mae’n gweithredu fel ein Prif Weithredwr interim ar hyn o bryd. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddi cyllid uwch ar draws ystod o sectorau. Mae Jason hefyd yn rhedwr brwd ac wedi cwblhau marathonau ac ultra-marathons i godi arian i’n helusen.