Ymunodd Jason â Thŷ Hafan ym mis Mehefin 2017 ac mae’n arwain ein swyddogaeth gwasanaethau cyllid a chymorth, ac ef yw ein dirprwy Brif Weithredwr. Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddi cyllid uwch ar draws ystod o sectorau. Mae Jason hefyd yn rhedwr brwd ac wedi cwblhau marathonau ac ultra-marathons i godi arian ar gyfer ein helusen.