Pan ddaw eich byd i stop. Ry’n ni yno.

Drwy ddod yn hyrwyddwr apêl, gallwch sicrhau y gallwn ni fod yno i bob teulu sydd angen ein cefnogaeth.

Rhoi Heddiw

Tŷ Hafan, lle mae plant â chyflwr sy’n byrhau eu bywyd yn cael eu cefnogi gyda thosturi a’r gofal arbenigol sydd ei angen arnyn nhw a’u teulu.

Cymerwch ran yn eich ffordd eich hun

Gallwch gymryd rhan mewn llawer o ffyrdd. Edrychwch ar beth sy’n digwydd neu siaradwch â ni am eich syniadau eich hun i godi arian. Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cymorth hanfodol i blant â chyflyrau sy’n byrhau eu bywyd.

Mwy o ffyrdd i'n cefnogi

Pan ddaw eich byd i stop.
Ry’n ni yna.

Un stori yn unig yw hon am deulu sydd wedi derbyn cefnogaeth diwedd oes drwy Tŷ Hafan. Drwy ddod yn hyrwyddwr apêl, gallwch sicrhau y gallwn ni fod yno i bob teulu sydd angen ein cefnogaeth.

Rhoi Heddiw

Cardiau Nadolig ar gael nawr

Mae ein cardiau Nadolig bendigedig yn ôl! Cymerwch olwg ar ein dewis hyfryd o gardiau Nadolig sydd ar gael i’w harchebu nawr.

Archebwch heddiw

Diweddariad cyngherddau Nadolig

Darllenwch ein diweddariad ynglŷn â chau Neuadd Dewi Sant isod.

Darllen mwy

Chwaraewch ein Raffl Nadolig!

Cymerwch ran yn raffl Nadolig Tŷ Hafan am y cyfle i ennill ein prif wobr wych o £3,000 neu wyliau i Seville.

Chwaraewch heddiw

Cinio Gala Tŷ Hafan

Mae’r digwyddiad tei du hwn yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd i edrych yn ôl ar 25 mlynedd diwethaf Tŷ Hafan a helpu i godi arian fel y gallwn gyrraedd mwy o blant a theuluoedd ledled Cymru.

Dysgwch mwy

Cymryd rhan mewn digwyddiad her

Mae cwblhau digwyddiad her er budd Tŷ Hafan yn ffordd wirioneddol arwrol o wthio eich hun i derfynau newydd wrth godi arian at achos da.

Darganfod mwy

Rwy’n gwybod, heb Dŷ Hafan, na fyddem yma mwyach, ni fyddem yn gallu ymdopi. Mae mor syml ac mor sylfaenol â hynny. mwy

- Rob Channon

Ein newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein hymgyrchoedd, ein digwyddiadau, y plant a’r teuluoedd gwych rydyn ni’n eu cefnogi a’n cefnogwyr anhygoel.

Darllen ein newyddion diweddaraf
30.11.2023

Diolch i chi, rydyn ni wedi llwyddo!

Mae cefnogwyr hael Tŷ Hafan ledled Cymru a thu hwnt wedi helpu’r elusen hosbis i blant i godi
Twins appeal tile
28.11.2023

Donate now and see your money doubled!

It’s 10am on Sunday November 26 and Tŷ Hafan’s ‘When Your World Stops. We’re There’ fundr
Apel Ty Hafan
26.11.2023

Cyfrannwch nawr a gweld eich arian yn cael ei ddyblu!

Mae’n 10am ddydd Sul 26 Tachwedd ac mae apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Dod i Sto
16.11.2023

Stori Alfi wrth galon ymgais Tŷ Hafan i godi £350,000 mewn dim ond 60 awr

Mae Hosbis Plant Tŷ Hafan yn paratoi i lansio ei hail apêl codi arian ‘Pan Fydd Eich Byd yn Stop
Alfi-Jay Morris aka Super Alfi
03.11.2023

Angen Archarwyr! Helpwch ni i godi £350,000 mewn 60 awr

Cofrestrwch i fod yn Hyrwyddwr Apêl nawr yn www.charityextra.com/whenyourworldstops  Mae Hosbis Pl

Ers i ni ddechrau yn 1999, rydym wedi cefnogi dros 1,100 o blant a’u teuluoedd… ac mae’r galw’n parhau i dyfu.

Mae pob sefyllfa yn unigryw, ac felly hefyd y cyfuniad o ofal a chymorth a ddarparwn i bob plentyn a’i deulu.

Amdanom ni

Ein gofal arbenigol

Yn ein hosbis, a ledled cymunedau Cymru, rydym yn darparu gwasanaethau gofal arbenigol er mwyn helpu plant a phobl ifanc â chyflyrau sy’n byrhau bywyd i gael hwyl, i fagu hyder ac i deimlo’n well, a hynny’n gorfforol ac yn feddyliol.

Helpu i drawsnewid bywydau

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i ddarparu ein gwasanaethau sy’n newid bywydau. Mae’r rhain yn cynnwys rhoi rhodd werthfawr, codi arian a gwirfoddoli. Helpwch ni i helpu trawsnewid bywydau heddiw.

Cefnogwch ni heddiw, cyfrannwch nawr.

Drwy roi anrheg werthfawr heddiw, gallwch helpu i ddarparu gofal a chymorth arbenigol y mae teuluoedd eu hangen ar frys ar hyn o bryd.

£10 £40 £60
G Pay logo visa logo visa logo