Author: rhodri

13.10.2022

Stori Marshall

“Fy enw i yw Susan ac rwy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda fy nau fab, Tyler, 16 a Marshall sy’n 13 oed. “Mae Tyler yn fachgen arferol yn ei arddegau ond mae bywyd yn wahanol iawn i’w frawd bach....
13.10.2022

Stori Darcy

“Ganwyd fy mhlentyn canol, Darcy, gyda Syndrom Wolf-Hirschhorn,” meddai Matt Evans, sy’n dad i dri. “Mae hyn yn golygu bod ganddi oedi datblygiadol. Mae Darcy yn bump oed ond mae hi yr un maint â phlentyn 18 mis oed. Cafodd...
13.09.2022

Stori Cai

“Micaela ydw i, mam i dri mab – Cai, fu farw yn Nhŷ Hafan yn gynharach eleni a’i frodyr iau Harrison a Nico. “Mae cymaint wedi digwydd yn fy mywyd gyda Cai. Pan oedd yn fach cafodd ddiagnosis prin iawn...
13.09.2022

Stori Gethin

Mae Gethin Channon yn dair a hanner oed ac yn fab annwyl i Siân a Rob, ac yn frawd bach i Ffion, wyth oed. Mae’r teulu’n byw yn Abertawe ac wedi bod yn defnyddio hosbis plant Tŷ Hafan ers tair...